Aktuality

PROJEKT 72 HODIN

 PROJEKT 72 HODIN
  Již pravidelně se naše škola zúčastňuje Projektu 72 hodin, kterým se mladí lidé zapojují do celostátní dobrovolnické akce Jejím cílem je nejen pomáhat, ale naučit se i spolupracovat a vnímat svět kolem sebe. Tentokrát se naši deváťáci rozhodli pomoci nejen druhým, ale tak trochu i...

—————

Zdobíme naši školu

Zdobíme naši školu
Chceme, aby naše škola byla plná barev a aby byla veselá. Děti pracují velmi rády. Pokud je venku hezky, vždycky se snažíme práci přenést ven. Pracujeme s přírodninami, batikujeme, zapouštíme barvy aj. Zasíláme ukázku výtvorů, které zdobí naši školu. Fotogalerie: zde

—————

Výuka plavání

Výuka plavání
Děti se na svoje první školní plavání velice těšily. V loňském školním roce byly pouze jednou. Na bazéně nás přivítal pan plavčík, ukázal nám, kde se budeme převlékat, kde jsou šatny, sprchy aj.  Po převlečení a osprchování se nám představili všichni plavčíci: pan Mgr. Roman Rydval a pan...

—————

Travní lyžování

Travní lyžování
Dne 8. 9. 2021 navštívili žáci naší školy lyžařský areál ve Štítné nad Vláří, kde se po dlouhých 14 letech konalo Mistrovství světa v travním lyžování.       Na startu se představilo celkem 100 závodníků z 12 zemí světa, včetně aktuálního vítěze křišťálového...

—————

Projekt doučování

Projekt doučování
Pandemie COVID -19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již bezmála jeden a půl roku. Výluka prezenční výuky nejen že negativně zasáhla do dosavadních studijních návyků a vzdělávání všech žáků, ale zvýšila rozdíly mezi školami a jednotlivými žáky, zatímco jedněm prospěla...

—————

Informace pro rodiče- elektronická žákovská knížka

Informace pro rodiče- elektronická žákovská knížka
  * Omluvenku pro dítě najdete na záložce zprávy: Po jejím rozkliknutí so objeví nabídka Omluvenka. *  Podepisování známek se provádí v horním menu v záložce Hodnocení pod nabídkou Průběžné hodnocení. Známky můžete podepisovat jednotlivě nebo hromadně. V aplikace dm...

—————

Rozeslání PINů zákonným zástupcům do aplikace ŠkolaOnline

Rozeslání PINů zákonným zástupcům do aplikace ŠkolaOnline
Vážení rodiče, 9. září 2021 Vám byly z aplikace ŠkolaOnline rozeslány na Vaše e-mailové adresy PINy, pomocí kterých se zaregistrujete do našeho školního informačního systému. V e-mailu obdržíte podrobný návod ke zřízení Vaší registrace. Věříme, že registrace proběhne bez větších problémů.

—————

Informace k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku
Všechny ročníky začínají ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin. Tento den budou mít pouze jednu vyučovací hodinu s třídním učitelem  do cca 9 hodin, ve které proběhne také povinné testování. Žáci poté obdrží organizační informace pro následující dny. Všichni...

—————

Informace - školní jídelna

Informace - školní jídelna
    Ceny stravného od 1.9.2021 I. Kategorie  7-10 let 25,- Kč  II. Kategorie  11 -14 let  27,- Kč  III. Kategorie od 15 let 28.- Kč  Zařazení do kategorií: Žák je je zařazen do kategorie vždy od počátku školního roku ve kterém dosáhne stanovenou...

—————

Vyjádření MŠMT k dezinformacím ohledně testování žáků

Vyjádření MŠMT k dezinformacím ohledně testování žáků
  Vážení rodiče,  jako přílohu Vám předkládám vyjádření MŠMT k dezinformacím, které se před začátkem nového školního roku šíří především po sociálních sítích. Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách 25_8_2021 (1).docx (50940) Mgr. Milan...

—————

Organizace školního roku

Organizace školního roku
Organizace školního roku 2021/2022         Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. Podzimní...

—————

Testování na začátku školního roku

Testování na začátku školního roku
SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021   Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování žáků  a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. Cílem je tak...

—————

Dětská olympiáda

Dětská olympiáda
Ve středu 23. 6. 2021 si žáci 9. ročníku připravili pro mladší spolužáky z 3. – 5. tříd dětskou olympiádu. Programem tohoto vědomostně-sportovního klání bylo 9 stanovišť, u kterých děti mohly prostřednictvím svých schopností, dovedností i vědomostí získávat určitý počet bodů. Desátým stanovištěm...

—————

Ovčí vlnění v 1.třídách

Ovčí vlnění v 1.třídách
Ovčí vlnění v 1. třídách Jaké jsou tradice v Bílých Karpatech a jak s nimi souvisejí ovečky? Toto a ještě mnohem více se dozvěděli žáci 1. tříd ve středu dopoledne v projektovém dni. Tento den měl dvě části. V první části se děti dozvěděly o zaniklých a starých řemeslech,  o...

—————

Výsledky zápisu do mateřské školy

Výsledky zápisu do mateřské školy
Vážení rodiče, podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012, škola oznamuje přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání novým způsobem, a to zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě v mateřské škole (v případě naší školy ve vývěsce u vchodu do mateřské školy) a...

—————

—————

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Výsledky zápisu do 1. ročníku
   Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková...

—————

Nástup žáků II. stupně do školy a změna v testování žáků

Nástup žáků II. stupně do školy a změna v testování žáků
Podle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování žáků ve školách se bude provádět preventivní antigenní testování žáků 1. stupně od 3. května 2021 POUZE JEDENKRÁT TÝDNĚ (pondělí, případně první den osobní přítomnosti žáka...

—————

Čestné prohlášení o provedeném ATG testu

Čestné prohlášení o provedeném ATG testu
Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 3. 5. 2021 mohou vaši žáci při vstupu do provozovny (holičství, kadeřnictví,…) nebo amatérští sportovci mladších 18 let při sportovní přípravě organizované sportovními svazy, ve vybraných krajích doložit negativní výsledek antigenního testu čestným...

—————

Mobilní aplikace SkolaOnline

Mobilní aplikace SkolaOnline
Pro rodiče a žáky je spuštěna mobilní aplikace SkolyOnline. Umožní vám rychlý přehled o rozvrhu, domácích úkolech, známkách.  Základní informace  naleznete na následující adrese: ttps://www.skolaonline.cz/Moduly/Mobiln%C3%ADaplikace.aspx V posledním sloupci jsou uvedeny i informace o...

—————