Aktuality

Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

 Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022
 Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo doporučení k organizaci zápisů k povinné...

—————

Provoz školy od 1.3. 2021- Aktualizováno

Provoz školy od 1.3. 2021- Aktualizováno
Vážení rodiče, od pondělí 1. 3. 2021, s účinností ode dne 27. února 2021, vláda omezuje provoz základních škol zřízených podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání. Toto ustanovení se vztahuje...

—————

Opatření ministerstva zdravotnictví od 1.3.2021

Opatření ministerstva zdravotnictví od 1.3.2021
Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j. MZDR 15757/2020-44MIN/KAN) budou žáci i zaměstnaci školy od pondělí 1. 3. 2021 nosit ve škole jednorázovou chirurgickou roušku (nejsou už povoleny roušky látkové). Je možné používat také nanoroušku, která je certifikovaná a odpovídá...

—————

MŠ Nedašov opět v provozu

MŠ Nedašov opět v provozu
Dnes projednáno s KHS znovuotevření MŠ po nařízené karanténě. Pravidelný provoz bude od pondělí 15.2.2021  Mgr. Milan Mužík, ředitel školy 

—————

Uzavření MŠ Nedašov z důvodu nařízené karantény

Uzavření MŠ Nedašov z důvodu nařízené karantény
Uzavření MŠ Nedašov Z důvodu nařízené karantény je MŠ Nedašov od pondělí 8.2.2021, na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlín, uzavřena až do odvolání. Všechny děti, které byly ve školce v pátek 29.1.2021 byly v kontaktu s Covid pozitivní osobou, musejí tedy zůstat v...

—————

Oznámení o výsledku vzdělávání za 1. pololetí a vydání vysvědčení

Oznámení o výsledku vzdělávání  za 1. pololetí a vydání vysvědčení
Dne 28. 1. 2021 bude obsah výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 zveřejněn žákům ZŠ Nedašov  i zákonným zástupcům ve školním informačním systému Škola OnLine  na úvodní obrazovce pod záložkou Hodnocení,    kde najdete známky z...

—————

Otevření MŠ po karanténě- aktualizace

Otevření MŠ  po karanténě- aktualizace
Mateřská škola Nedašov bude opět v provozu od čtvrtka 21.ledna 2021. Původní termín připadal na 17.ledna, ale protože někteří nezodpovědní rodiče nebyli s dětmi na nařízené testy, tak OHS termín karantény prodložila až do středy 20.1.2021 Mgr. Milan Mužík, ředitel školy  Vloženo 21.1.2021...

—————

Uzavření MŠ Nedašov z důvodu karanténích opatření

Uzavření MŠ Nedašov z důvodu karanténích opatření
 Z důvodu nařízené karantény je MŠ Nedašov od  6.1.2021 na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlín uzavřena až do odvolání.  Minimálně 10 dní. Podrobnější informace viz níže. Všechny děti, které byly  ve školce v pondělí  4.1.2021 byly v kontaktu s Covid...

—————

Výuka ve škole a provoz MŠ od 4.1.2021

Výuka ve škole a provoz MŠ od 4.1.2021
Vážení rodiče, dle nařízení vlády je od 4. 1. 2021 povolena výuka prezenční formou pouze u žáků 1. a 2. třídy. Ostatní žáci 3. až 9. tříd mají povinné vzdělávání distančním způsobem přes aplikaci ŠkolaOnline a komunikační aplikace Skype nebo...

—————

Vánoční prázdniny a Covidové volno

Vánoční prázdniny  a Covidové volno
Vládním nařízením jsou stanoveny volné dny pro žáky ZŠ 21. 12. a 22.12.2020, jsou připojeny tedy k vánočním prázdninám. Distanční výuka v těchto dnech probíhat nebude. Nástup do školy je zatím podle organizace školního roku 4. ledna 2021, pokud se nic nezmění. Výuku ukončíme tedy tento pátek...

—————

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda
„Labyrintem barokního světa“ – 50. ročník Dějepisné olympiády I přes nelehkou vzdělávací situaci byl vyhlášen 50. ročník dějepisné olympiády. Letošní téma nás přeneslo do impozantního a vznešeného barokního období. Organizace školního kola probíhala stejně jako jeho plnění distančně, ale podařilo...

—————

Výuka od pondělí 30. listopadu

Výuka od pondělí 30. listopadu
Organizace výuky na ZŠ a MŠ Nedašov od 30. 11. 2020 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Příchod...

—————

Výuka od středy 18.11.2020

Výuka od středy 18.11.2020
Od středy 18.11.2020 je umožněn žákům  1. a 2. ročníku návrat do školy na prezenční výuku. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách,  tak jak jsou jednotlivé třídy.  Příchod žáků ke školní budově se organizujte v čase 7:20 až 7:30. ...

—————

Distanční výuka od 2.listopadu

Distanční výuka od 2.listopadu
Milí žáci a rodiče, věřil jsem, že po podzimních prázdninách nastoupí některé třídy opět do školy. Vzhledem ke složité situaci, vyvolané onemocněním Covid, se tak nestane. Vaše výuka bude i nadále probíhat distančně prostřednictvím aplikace Škola Online, na které jste zvyklí již z období před...

—————

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny
Letošní podzimní prázdniny budou jiné než předchozí. Kvůli koronaviru čeká žáky celý týden volna. Poté zřejmě bude kvůli nepříznivé epidemické situaci distanční výuka pokračovat. Prosíme všechny žáky, aby dodržovali všechna opatření, která mohou vést ke zvládnutí pandemie. ... jinak se ve...

—————

Oznámení pro rodiče dětí navštěvující ZUŠ Folklorika

Oznámení pro rodiče dětí navštěvující ZUŠ Folklorika
Oznámení o provozu zuš Folklorika.pdf (590167)    

—————

Provoz základní a mateřské školy od 14.října

 Provoz základní a mateřské  školy od 14.října
Vážení rodiče a žáci, na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz...

—————

Informace - Výuka od 12. října

Informace - Výuka od 12. října
Na základě vládního nařízení platí od  pondělí 12.10. : *  V mateřské škole se režim nemění *  1. Stupeň ZŠ - režim se nemění  *  Zájmové kroužky jsou zrušeny *  Výuka plavání je zrušena *  2. Stupeň - zavedena střídavá výuka  12. - 16.10.2020 / pondělí...

—————

Aplikace škola online

Aplikace škola online
Vážení rodiče a žáci, od tohoto týdne přechází naše škola na výukové prostředí Škola online. Program je velmi přehledný, intuitivní a předpokládáme, že komunikace rodičů a žáků se školou bude rychlejší a pro všechny příjemnější než v minulém distančním vzdělávání v loňském školním...

—————

Informace pro žáky a rodiče

Informace pro žáky a rodiče
Na základě nařízení vlády č. 9/2020 platí od 5.10.2020 do 18.10.2020 následující: Pro mateřské školy se stávající režim nemění  • U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro...

—————