Aktuality

Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku

Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku
      Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 Poř.č.                    Registrační...

—————

Zahájení výuky žáků 1. stupně

Zahájení výuky žáků 1. stupně
Ředitel ZŠ a MŠ Nedašov oznamuje žákům a rodičům, že od pondělí 25. května  začne  výuka žáků 1. stupně, tedy 1.-5. ročníku. Účast na vzdělávání je dobrovolná, o účasti si rozhodnou sami rodiče.  Pokud žáci budou docházet,  je nutné podepsat čestné prohlášení a vložit do kovové...

—————

Provozní podmínky ZŠ a MŠ Nedašov od 25.5.2020 - nástup žáků 1. stupně do školy / 1.-5. ročníku /

Provozní podmínky ZŠ a MŠ Nedašov od 25.5.2020 - nástup žáků 1. stupně do školy / 1.-5. ročníku /
Provozní podmínky ZŠ a MŠ Nedašov od 25.5.2020 Určeno pro výuku žáků 1. stupně    Cesta do školy a ze školy Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: — Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky — Dodržení odstupů 2...

—————

Harmonogram přechodu na provoz školy v době COVIDU

Harmonogram přechodu na provoz školy v době COVIDU
11. 5. 2020 Dobrovolná účast žáků 9. ročníku na přípravě na přijímací zkoušky. Bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve středu, po dvou hodinách jazyka českého a matematiky.  Od 9 - 11.15 hodin. Žáci se budou připravovat na přijímací zkoušky...

—————

Zahájení provozu mateřské školy

Zahájení provozu mateřské školy
Upozorňujeme rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, že veškeré informace týkající se aktuální situace, naleznou v odkazu  Mateřská škola v sekci Aktuality nebo přímo z tohoto odkazu

—————

Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku
Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Příprava bude probíhat v době 9,00 - 11,15 hodin. bude se jednat o výuku matematiky a českého jazyka v počtu do 15 žáků.  Potřebné pomůcky...

—————

Nový formulář pro žádost o ošetřovné

Nový formulář pro žádost o ošetřovné
nový formulář-ošetřovné.pdf (2850075)

—————

Přijímací řízení do mateřské školy 2020

Přijímací řízení do mateřské školy 2020
Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se letošního zápisu do mateřské školy naleznete v menu Mateřská škola, v sekci Aktuality. Potřebné tiskopisy ke stažení pak v sekci Zápis do MŠ. V pátek 3. 4. 2020 vydalo MŠMT doplňující pokyny k zápisu - viz sekce Aktuality.

—————

Informace k zápisu do 1. ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku měl proběhnout 28. dubna 2020. V letošním roce nás nečeká tradiční zápis, ale v pozměněné podobě bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně. Formuláře, které vyplníte, zašlete do konce dubna škole v obálce poštou nebo je můžete také kdykoliv do 28.dubna ...

—————

Uzavření základní školy

Uzavření základní školy
Z důvodu možnosti a zamezení šíření koronaviru je škola od 17.3. 2020 uzavřena. Úřední hodiny v nutném případě jsou  8-10 hodin. Formuláře pro domácí péči jsou k vyzvednutí ve schránce u vchodu školy. nebo zde 202003170933.pdf (1656361) Toto rozhodnutí platí do odvolání. Žáci i nadále...

—————

Uzavření mateřské školy

Uzavření mateřské školy
Po dohodě se zřizovatelem od 17.3.2020 je uzavřena mateřská škola. Toto nařízení platí do odvolání. Mgr. Milan Mužík, ředitel školy   

—————

Informace k nařízení vlády č. 211

Informace k nařízení vlády č. 211
 Od pondělí t.j. 16.3.2020 ruším připravu a výdej jídel pro cizí strávníky docházejících do školní jídelny nebo připravu jídel do přinesených nádob.  Výše uvedená část vyplývá z Usnesení vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření. ...

—————

Informace pro domácí přípravu žáků a info pro rodiče

Informace pro domácí přípravu žáků a info pro rodiče
Veškeré informace pro domácí vzdělávání a opakování učiva sledujte prosím v rubrice Domácí příprava a úkoly v menu vpravo nebo zde zsnedasov.webnode.cz/domaci-priprava-a-ukoly/ Tiskopisy na žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let jsou k dispozici v kanceláři školy denně od 8-13...

—————

Mimořádné opatření- nařízení vlády

Mimořádné opatření- nařízení vlády
Vzhledem k vývoji šíření nemoci COVID-19, vláda od 11. března 2020 uzavírá všechny základní školy. Toto opatření se nevztahuje na mateřské školy. Žáci tedy od zítřejšího dne t.j. 11.3.2020 zůstanou doma, toto mimořádné opatření platí do odvolání. Hromadné vzdělávání představuje vyšší riziko přenosu...

—————

Doporučení ředitele školy rodičům žáků

Doporučení ředitele školy rodičům žáků
  V rámci prevence a v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v ČR ve výskytu onemocnění COVID-19, doporučuji rodičům vybavit své děti do školy jednorázovými papírovými kapesníky, případně ubrousky. Všichni žáci byli poučeni o povinnosti dodržovat zvýšenou osobní...

—————

Karanténa pro žáky pobývající v jarní prázdniny v Itálii

Karanténa pro žáky pobývající v jarní prázdniny v Itálii
Ředitel školy ZŠ a MŠ Nedašov na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlín v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  nařizuje karanténu  pro žáky,  kteří pobývali s rodinami na zimní dovolené v Itálii v tyto jarní prázdniny. Žáci zůstanou v režimu...

—————

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci Epidemiologická situace ke dni 26. 2. 2020  Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska...

—————

KALENDÁŘ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

KALENDÁŘ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ
Podání přihlášky do maturitních oborů bez talentové zkoušky 2. 3. 2020 1. řádný termín – čtyřleté obory a obory nástavbového studia 14. 4. 2020 2. řádný termín – čtyřleté obory a obory nástavbového studia 15. 4. 2020 1. řádný termín – šestiletá a osmiletá gymnázia 16. 4. 2020 2. řádný termín –...

—————

Recitační soutěž 1.-3. ročníku

Recitační soutěž 1.-3. ročníku
  Dne 17.2.2020 proběhla na naší ZŠ recitační soutěž pro žáky 1. - 3. ročníku. Soutěžící se snažili přednášet básně co nejkrásněji, posluchači se učili texty trpělivě vyslechnout. Všichni byli velmi šikovní, ale vyhrát mohli vždy jen tři. A jak to dopadlo?  1. ročník 1.místo - Lenka...

—————

Pohádkový příběh ,,Sněhová královna"

Pohádkový příběh ,,Sněhová královna"
Na konci ledna proběhl ve třídě II.A projektový den zaměřený na zjištění dosavadních znalostí žáků. Motivací byl pohádkový příběh ,,Sněhová královna" od Hanse Christiana Andersena. Během dne žáci plnili zadané úkoly a získávali místo známek razítka klíčů, které jim otvíraly bránu k zámku ledové...

—————