Aktuality

Soutěž- hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Soutěž- hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
Dne 11.12. 2018 se 3 žáci z 9.ročníku: Matěj Polický , Martin Holba a Jan Podešť zúčastnili 2. kola celorepublikové chemické soutěže s názvem „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí. Na základě vypracovaného vědomostního testu se nejlépe z naší...

—————

Dramatizace pohádky

Dramatizace pohádky
  80. výročí úmrtí Karla Čapka bylo jedním z důvodů připomenutí si díla tohoto významného českého spisovatele. Žáci 6. A třídy si připravili dramatizaci jedné z Devatera pohádek tohoto autora a své zpracování předvedli před Vánocemi dětem z MŠ. Pošťácká pohádka se líbila, a protože šesťáci...

—————

Vánoce pro zvířátka v lese

Vánoce pro zvířátka v lese
Sníh zavál celou krajinu, proto žáci 1. a 2. tříd připravili Vánoce pro zvířátka v lese. Z domu si přinesli netradiční vánoční ozdoby - jablíčka, mrkve, seno, nejrůznější semínka a pro ptáčky lůj. Z těchto dobrot ozdobili vánoční stromečky. Věříme, že si zvířátka pochutnala, zrovna tak jako my...

—————

VÁNOČNÍ MALOVÁNÍ – RADOVÁNÍ

VÁNOČNÍ MALOVÁNÍ – RADOVÁNÍ
Závěr roku 2018 patřil v naší škole již tradičně „VÁNOČNÍMU MALOVÁNÍ – RADOVÁNÍ“. Žáci 9. ročníku si pro své mladší kamarády z 1. stupně připravili dvouhodinový program, během kterého vyráběli vánoční dekorace, zpívali koledy, luštili tajenky, vyráběli cukroví nebo sledovali pohádky....

—————

Školní vánoční jarmark

Školní vánoční jarmark
14. prosince pořádala naše škola pro rodiče a širokou veřejnost Vánoční jarmark,  jako tradiční charitativní akci spojenou s pásmem vánočních koled a písní našich žáků. Nechceme peníze získávat jen sbírkou či sponzorskými dary, naopak jde nám o to, aby každý žák měl možnost pomoci...

—————

Oznámení o udělení ředitelského volna

Oznámení o udělení ředitelského volna
  V souladu s §24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uděluji  na dny 3. 1.  a  4.1. 2019  ředitelské volno pro žáky z provozně ekonomických důvodů.  Mateřská škola bude v tyto dny také mimo provoz. Pravidelné...

—————

Valašská sportovní liga - florbal

Valašská sportovní liga - florbal
Valašská sportovní liga pokračovala turnajem ve florbalu.Tohoto turnaje se účastní žáci 4. - 7.ročníku.Turnaj proběhl v úterý 11.12 .2018 v hale SK Slavičín.   Naši školu reprezentovali : Adam Mládek,6.A David Miklas,6.B Martin Pacík,6.A Lukáš Fojtík,7.A Matěj Holba,6.B Lukáš Holba,7.B Jakub...

—————

Školní vánoční jarmark

Školní vánoční jarmark
Srdečně Vás zveme na  charitativní školní vánoční jarmark        Kdy: 14.12. 2018 od 15h Kde: školní jídelna         Součástí vánočního jarmarku bude hudební vystoupení pěveckého sboru žáků ZŠ Nedašov. Těšíme  se na Vás všichni ve...

—————

Podzimní čarování žáků

Podzimní čarování žáků
Podzimní čarování žáků  Ochutnávka z hodin výtvarné výchovy žáků naší školy za 1. čtvrtletí. Lesní skřítci 3. a 4. ročníku jsou prací žáků a rodičů. zsnedasov.rajce.idnes.cz/Podzimni_carovani/  

—————

Čtení vlastní pohádkové knihy „ Lesních bytostí“ v MŠ

Čtení vlastní pohádkové knihy „ Lesních bytostí“ v MŠ
Čtení vlastní pohádkové knihy „ Lesních bytostí“ v MŠ V rámci předmětu ČJL a VV se žáci 6. ročníku pustili do psaní vlastní pohádkové knihy. Samotné práci předcházelo seznámení se základními znaky, hrdiny a osnovou pohádek. Následně dětem již nic nebránilo, aby si s chutí zahrály...

—————

Výroba přáníček pro okolní školy

Výroba přáníček pro okolní školy
Výroba přáníček pro okolní školy Letošní výroby přáníček, kterými škola každoročně přeje okolním školám, se ujaly žákyně VII. A třídy: Lenka Holbová, Natálie Fojtíková, Gabriela Šimoníková. Pf 2019 dominuje ražený anděl, jehož jednoduchou linii dívky podtrhly papírem zdobeným technikou zvanou...

—————

Exkurze v Envicentru ve Vysokém Poli

Exkurze v Envicentru ve Vysokém Poli
Na podzim se naši páťáci zúčastnili exkurze v Envicentru ve Vysokém Poli. Děti se úžasně bavily při pečení štrúdlu a moštování. Největším zážitkem však pro ně bylo setkání s krocany a dalšími zvířátky. Příjemná byla i procházka po bylinkové stezce k místní kapličce.   A jaké dojmy si...

—————

Vánoční soutěž zručnosti pro žáky 8. a 9. tříd

 Vánoční soutěž zručnosti pro žáky 8. a 9. tříd
     Dne 4. prosince 2018  se na SOU Valašské Klobouky uskutečnil 1. ročník soutěže ŘEMESLO a GASTRO.Soutěžila tříčlenná družstva dívek a chlapců ZŠ našeho regionu. Naši školu reprezentovali v soutěži ŘEMESLO : Martin Fojtík,Dominik Holba a Tomáš Fojtík - 9.A  ...

—————

Cesty jako tepny civilizace

Cesty jako tepny civilizace
V pondělí 26. listopadu se 20 osmáků a deváťaků zapojilo do školního kola dějepisné olympiády. Tematické zaměření 48. ročníku bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Pro všechny zájemce proběhla krátká příprava na školní kolo. Zadání a rozsah byly sice velmi...

—————

Okresní kolo " Bible a my"

Okresní kolo " Bible a my"
Zatímco měli žáci v pátek 30. 11. ředitelské volno kvůli problémům s vodou, vydalo se sedm odvážných a výborně připravených žáků v mrazivém ránu ukázat své znalosti na Církevní základní a mateřskou školu ve Zlíně, na okresní kolo každoročně konané soutěže „Bible a my“. Ještě nikdy se naší škole...

—————

soutěž " Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“.

soutěž "  Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“.
Dne 27.11. 2018 se 11 žáků 9. ročníku zapojilo do školního kola celorepublikové chemické soutěže s názvem „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Nejvíce bodů získali 3 žáci: Matěj Polický , Martin Holba a Jan Podešť. Dne 11.12. 2018 se tito 3 žáci zúčastní 2. kola této soutěže na Integrované...

—————

Připravujeme na listopad....

Připravujeme na listopad....
1.11. MŠ- Divadelní představení - Stolování  5.11.-16.11. výtvarná soutěž "Namaluj vánoční pohlednici" určena pro 1.-5. ročníky 6.11. Zasedání školské rady / noví členové: Za rodiče: Jana Surá, Miroslav Bartoška, za zřizovatele: Zdeněk Tomeček,   ing. Jančárová...

—————

CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ HVĚZDA

CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ HVĚZDA
  „Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem“, je motto charitativní sbírky, kterou již 21 let organizuje Sdružení Šance při hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci. Letošní výtěžek sbírky bude využitý na humanizaci...

—————

První pomoc s Míšou

První pomoc s Míšou
  Dne 1.11.2018 proběhla v 1. třídě beseda s názvem - První pomoc s Míšou. Povídání vedla profesionální záchranářka ZZS Zlínského kraje Bc. Blanka Janošová. Hravou formou seznámila žáky s čísly tísňového volání a se základními pravidly při jejich použití. Za pomoci medvídka dětem předvedla...

—————

Školní kolo 26. ročníku dějepisné soutěže „Bible a my“.

Školní kolo 26. ročníku dějepisné soutěže „Bible a my“.
V průběhu posledního říjnového týdne proběhlo mezi žáky 4. – 9. ročníku školní kolo 26. ročníku dějepisné soutěže „Bible a my“. Tato soutěž má na naší škole již vytvořenou zaslouženou tradici a i tentokrát se mnoho dětí dopředu dotazovalo, kdy se konečně uskuteční. Dočkaly se. Úspěšnými...

—————