Aktuality

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře
  Slavnostní chvíle prožili žáci 1.tříd ve středu 19.6.2019. Na tento den dostali zvláštní úkol. Přinést si do školy svou oblíbenou knihu a kousek z ní spolužákům přečíst. Úkol všichni splnili na jedničku, a proto mohli být  z rukou krále a královny pasováni na čtenáře.  Na památku...

—————

Vystoupení sboru v Naději

Vystoupení sboru v Naději
Ve čtvrtek 6. června 2019 se náš menší  „sbor“ zúčastnil s krátkým vystoupením při příležitosti kácení máje v Domě pokojného stáří Naděje v Nedašově.  Zazpívali jsme pár známých i neznámých písniček, které většinu seniorů rozplakalo. Po vystoupení jsme odešli s dobrým...

—————

Jeden příběh dvojím perem aneb Děti přetvářejí českou literaturu

Jeden příběh dvojím perem aneb Děti přetvářejí českou literaturu
Jeden příběh dvojím perem aneb Děti přetvářejí českou literaturu … je literární soutěž, kterou pořádá Základní škola Vsetín Trávníky. Do soutěže je vybraná část textu z některé knihy od českého autora a soutěžící mají za úkol dopsat příběh podle svojí fantazie. Letos se konal už 5. ročník a...

—————

Valašská sportovní liga atletika - starší žáci

Valašská sportovní liga atletika - starší žáci
              Valašská sportovní liga 2018 /2019 pokračovala soutěží v atletice,které se účastní žáci 2. stupně základních škol.Soutěž proběhla ve čtvrtek 30. 5.2019 za velmi nepříznivého počasí (zima a déšť) ve sportovním areálu ZŠ Valašské...

—————

Fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup pokračoval 7. 5. 2019 okresním kolem

Fotbalový  turnaj Mc Donald´s  Cup  pokračoval   7. 5. 2019  okresním kolem
                    Fotbalový  turnaj Mc Donald´s  Cup  pokračoval   7. 5. 2019  okresním kolem, kterého se  zúčastnili vítězové okrsků okresu Zlín.Turnaj  proběhl  na fotbalovém  stadionu FC...

—————

Okresní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA

Okresní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA
Dne 27. 5. 2019 se uskutečnilo na ZŠ ve Valašských Kloboukách okresní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA pro žáky 5. – 8. ročníku. Zúčastnili se ho tři žáci naší školy: Za 5. ročník : Natálie Nováková Za 6. ročník : Adam Mládek a Eva Holbová Žáci řešili 15 příkladů v průběhu šedesáti...

—————

Ohlednutí za školní akademií

Ohlednutí za školní akademií
Chci poděkovat všem vám, žákům a učitelům, za čtvrteční velmi zdařilé vystoupení na naší školní akademii. Všechna jednotlivá vystoupení byla pěkně připravena a realizace byla na vysoké úrovni. Taktéž moderátoři program doprovázeli s klidem a jemným humorem, který zaujal. Program měl dynamiku a...

—————

Stavění máje

Stavění máje
  Měsíc květen přivítali žáci 1. a 2. ročníku spolu s dětmi z MŠ již tradičním stavěním máje. Májku, kterou přinesl Jožka Šerý z II. B třídy, děti nazdobily barevnými stužkami. U vztyčené májky si všichni zazpívali jarní písničku a plni krásných dojmů se vraceli zpět do školy.   Třídní...

—————

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro rok 2019-2020

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro rok 2019-2020
Celkem se dostavilo 37 dětí, u 2 bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky.  Celkem nastoupí k 1. září 35 žáků do 2 tříd. Registrační kód rozhodnutí    Z2019/01 přijat    Z2019/02 přijat   ...

—————

Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Oblastní  kolo dopravní  soutěže mladých cyklistů
Dne  24. 4. 2019  se uskutečnilo v areálu školy Brumova-Bylnice v 11 hodin oblastní  kolo dopravní  soutěže mladých cyklistů. Z naší školy se této soutěže zúčastnili 4 žáci z II. kategorie : Lenka Holbová a  Natálie Fojtíková ze 7.A , Lukáš Holba ze...

—————

Exkurze žáků 4. ročníku

Exkurze žáků 4. ročníku
  V pátek 26.4. 2019 se žáci 4. A zúčastnili výukového programu „Živá a mrtvá voda“. Exkurze probíhala v příjemném prostředí zahrady Vzdělávacího centra Veronica v Hostětíně. Největším zážitkem pro žáky byl praktický program. Objevovali jsme tajemství místního potůčku protékajícího zahradou a...

—————

SOUTĚŽ VODA V KRAJINĚ

SOUTĚŽ VODA V KRAJINĚ
  Dne 26. 4. 2019 pořádalo Envicentrum Pro krajinu ve Vysokém Poli první ročník soutěže pro žáky 7. tříd nazvanou ,,Voda v krajině". Naši školu reprezentovalo jedno tříčlenné družstvo v tomto složení: Monika Čundrlová, Tereza Nováková a Lukáš Matúšů. Žáci během dvou hodin museli projít...

—————

Velikonoční výstavka

Velikonoční výstavka
zsnedasov.rajce.idnes.cz/Velikonocni_prace_zaku/

—————

Valašská sportovní liga – tentokrát v odbíjené

Valašská sportovní liga – tentokrát v odbíjené
4. dubna se v tělocvičně základní školy Brumov – Bylnice konala další část valašské sportovní ligy – tentokrát v odbíjené. V docela těžké skupině naše děvčata na úvod narazila na hráčky Brumova. Prudká podání, souhra v poli, hlasité a sebevědomé povzbuzování hráček nás trochu zaskočilo, ale holky...

—————

Školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
Dne 3. 4. 2019 se uskutečnilo na ZŠ a MŠ Nedašov školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro zájemce 5. až 9. ročníku pod vedením pana Radima Česneka. Do soutěže se přihlásilo celkem 27 žáků. Soutěž měla dvě disciplíny. V teoretické části se žáci seznámili s důležitými dopravními značkami a...

—————

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 Zápis do prvních tříd proběhne  ve čtvrtek 25. dubna 2019 od  12 - 16 hodin v ZŠ Nedašov -pavilon B 1 patro. K zápisu se dostaví děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013) a děti s...

—————

Vyučtování plesu a stav pokladny Klubu rodičů

Vyučtování plesu  a stav pokladny Klubu rodičů
Vyúčtování plesu: 16.3.2019         Přijmy z plesu 136 045 Kč   Výdaje na ples 61 121 Kč         Zisk 74 924...

—————

Zpěváčci Valašskoklobucka

Zpěváčci Valašskoklobucka
  V neděli 7.4. se v Kulturním domě ve Valašských Kloboukách konala soutěž dětských zpěváčků. Na soutěž se sjeli zpěváčci ze širokého okolí a zpívali vždy jednu lidovou píseň s doprovodem cimbálové muziky Klobučan a jednu píseň bez doprovodu. Naši školu reprezentovala 3 děvčata - Markéta...

—————

Připravujeme....

Připravujeme....
9.4. Pedagogická rada a rodičovské schůzky  9.4. MŠ - Velikonoční tvoření s rodiči 10.4. Okresní kolo BIO olympiády 12.4. Přijímací zkoušky na SŠ - 1. kolo, 15.4. - 2 kolo 17.4. Den Země ve škole  18.4. -22.4. Velikonoční prázdniny 24.4. Valašská sportovní liga, kopaná 1.-3. třída...

—————

Bruslení

Bruslení
  Třída 5.B měla za odměnu slíbený výlet na Zimní stadion v Brumově. Jelikož si odměnu zasloužili, vydali jsme se tam a velmi si užili posledního ledu v této sezóně.  Několik dětí stálo na bruslích poprvé a tento sport je nadchl. Je možné, že z nich budoucnu budou hvězdy hokeje nebo...

—————