Aktuality

Keramický den

Keramický den
Již tradičně se na naší škole konal dne 25.10.2016 Keramický den. Této velmi pěkné akce se mohli zúčastnit žáci celého 1. stupně naší školy a také naši školkáčci. Paní Hošťálková jako vždy byla perfektně připravena a tak si mohli svůj první keramický výrobek vytvořit i ti nejmenší. Budeme se těšit,...

—————

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2016

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2016
  I letos se téměř všichni žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Tuto soutěž každoročně pořádají Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP v Olomouci. Jejím cílem je popularizovat přírodovědné obory mezi mládeží a podporovat zájem nadaných dětí o tyto obory. Žáci během 40...

—————

KLUB RODIČŮ PŘI ZŠ NEDAŠOV- Příspěvek na žáka

KLUB RODIČŮ PŘI ZŠ NEDAŠOV- Příspěvek na žáka
Klub rodičů na schůzi výboru / třídních důvěrníků / schválil příspěvek na každého žáka 100Kč na rok. Pokud jsou z jedné rodiny více než tři děti, pak čtvrté dítě již příspěvek nehradí. Z tohoto příspěvku je žákům přispíváno na výuku plavání, lyžařský výcvik, na dopravu školního výletu, na...

—————

Projekt " Nadějná olympiáda"

Projekt " Nadějná olympiáda"
Měsíční přípravy v hodinách výtvarné výchovy a výchovy ke zdraví se vyplatily. Předcházely totiž realizaci celorepublikovému projektu „72 hodin“, pro nás s názvem „Nadějná olympiáda“. Deváťáci ve spolupráci se zaměstnanci Domova pokojného stáří Naděje Nedašov připravili na čtvrtek 13. října pro...

—————

VALAŠSKÁ SPORTOVNÍ LIGA

VALAŠSKÁ SPORTOVNÍ LIGA
V letošním školním roce probíhá již 19. ročník VALAŠSKÉ SPORTOVNÍ LIGY – sportovní  soutěže osmi základních škol.  Ve čtvrtek 6.10.2016 se uskutečnila v pořadí druhá soutěž – vybíjená smíšených družstev žáků 4. a 5.tříd. Turnaj se konal z důvodu nepříznivého počasí...

—————

Bible a my - výsledky školního kola

Bible a my - výsledky školního kola
Stejně jako v předchozích letech i letos jsme se zapojili do dějepisné soutěže Bible a My. Tato soutěž se pro nás již stává pomalu tradicí. Jejím cílem zůstává setkání s Biblí jako knihou, která má zprostředkovávat hodnoty literární, kulturní, mravní i duchovní, a upozornit tak na její přítomnost a...

—————

Lidice pro 21. století".

Lidice pro 21. století".
V loňském školním roce se několik žáků naší školy zapojilo do celostátní soutěže "Lidice pro 21. století".  V této soutěži uspěla naše již bývalá žačka 9. ročníku Bohdana Naňáková a ze školního kola postoupila mezi 21 finalistů. Přestože slavnostní vyhlášení výsledků druhého kola a úplného...

—————

Podzimní skřítci

Podzimní skřítci
V měsíci říjnu se již tradičně konala soutěž s názvem "Podzimní skřítek", která byla určena pro žáky 1. stupně a jejich rodiče. Z podzimních přírodnin vznikly krásné a nápadité výrobky, ze kterých bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší. Nakonec dostalo diplom a cenu za originalitu osm žáků, všichni...

—————

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků
Evropský den jazyků         26. a 27. září jsme si na naší škole připomněli Evropský den jazyků. Ten se každoročně slaví již od roku 2001 a má nám připomenout, jak je důležité učit se v dnešní době cizím jazykům. Díky nim se nejen dorozumíváme, ale také se...

—————

Výsledky turnaje "O pohár Závrší"

Výsledky turnaje "O pohár Závrší"
V pátek 30.9.2016 proběhl na fotbalovém hřišti TJ Nedašov již 7. ročník mezinárodního fotbalového turnaje o POHÁR ZÁVRŠÍ pro žáky 1.-4. tříd. Turnaj proběhl v tradičním obsazení a za krásného počasí a před početnou diváckou kulisou byly k vidění kvalitní zápasy těch nejmenších nadějí. Ve vyrovnaném...

—————

Drakiáda ve školní družině

Drakiáda ve školní družině
V pátek 23.9.2016 přivítaly děti ze školní družiny první podzimní dny pouštěním draků. Ve spolupráci s děvčaty s 9.A a 9.B jsme se vydali k nedalekému vysílači nad Nedašovem, kde nás přivítalo krásné počasí a silný vítr- dokonalé podmínky pro vzlétnutí draků. Do výšek se vzneslo 15 draků, z nichž...

—————

Pozvánka na VII. ročník fotbalového turnaje žáků 1.-4. ročníku " O pohár Závrší "

Pozvánka na VII. ročník fotbalového turnaje žáků 1.-4. ročníku " O pohár Závrší "
Zveme příznivce malé kopané na VII. ročník fotbalového mezinárodního turnaje žáků 1.-4. ročníku. Uskuteční se na hřišti v Nedašově od 9.00 hod v pátek 30.září 2016 za účasti 8 žákovských družstev z toho 3 ze Slovenska. Organizátorem turnaje je naše základní škola za podpory obcí Nedašov, Návojná a...

—————

V Jihomoravském a Zlínském kraji došlo k epidemickému výskytu žloutenky

V Jihomoravském a Zlínském kraji došlo k epidemickému výskytu žloutenky
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně informuje: V průběhu letních měsíců roku 2016 došlo v Jihomoravském kraji k epidemickému výskytu žloutenky ( virové hepatitidy typu A, VHS). V současné době evidujeme ve Zlínském kraji 7 případů VHA. Dbejte tedy zvýšené pozornosti...

—————

Začátek školního roku

Začátek školního roku
 Začátek školního roku je ve čtvrtek 1. září.  Škola se otevírá pro žáky od 7.30 h a začátek vyučování je ve třídách v tento den od 8.00 h. Proběhne rozhlasová relace k zahájení školního roku. Následovat budou organizační záležitosti ve třídách, prezence,  přivítání žáků a seznámení...

—————

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017
Organizace školního roku 2016/2017  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...

—————

Upozornění ze školní jídelny

Upozornění ze školní jídelny
Školní jídelna při ZŠ Nedašov  oznamuje rodičům prvňáčků a žákům, kteří mají  zájem odebírat obědy  a nemají čip, že si ho mohou zakoupit od 29.8.-31.8. 2016 od 10-12  hodin v kanceláři ŠJ  Nedašov / vstup je v zadní části školy /  Způsob objednávání obědů pro již...

—————

Exkurze Za historií Valašska

Exkurze Za historií Valašska
    Ve čtvrtek dne 17. 6. 2016 jsme se s žáky 7. ročníku ZŠ Nedašov zúčastnili exkurze na Ploštinu a vyšlápli jsme si i na nejvyšší vrchol Vizovických hor – Klášťov.       Během celého dne nás doprovázel pan PhDr. Aleš Naňák, pracovník Odboru kultury a památkové...

—————

Dramatizace pohádky v anglickém jazyce

Dramatizace pohádky v anglickém jazyce
  Žáci navštěvující kroužek „POHÁDKOVÁ ANGLIČTINA“ zahráli v červnu  žákům z jiných ročníků pohádku „Three little peaces“, v překladu „O princezně na hrášku“. Příprava byla  zdlouhavá, protože naučit se text v cizím jazyce a připravit si kostýmy a kulisy zabralo hodně času. Žáci však...

—————

Upozornění pro strávníky

Upozornění pro strávníky
Upozorňujeme žáky a cizí strávníky, že školní jídelna bude od 1.7.-15.7.2016 a 25.8.-31.8.2016 v provozu  a tedy je možné si závazně na tyto dny přihlásit oběd. Bližší informace podá vedoucí kuchyně na tel. 577 335 332. Milan Mužík, ředitel školy 

—————

Školní výlet 1. A

 Školní výlet 1. A
  Na školní výlet do ZOO Lešná jsme se všichni velmi těšili. Počasí nám opravdu přálo, proto jsme si prohlídku skutečně užili. Prošli jsme téměř celou zoologickou zahradu, ale největším zážitkem pro děti byla zátoka rejnoků a krmení tučňáků. Poobědvali jsme na „Motýlí louce“, kde si děti...

—————