Aktuality

Vánoční prázdniny a Covidové volno

Vánoční prázdniny  a Covidové volno
Vládním nařízením jsou stanoveny volné dny pro žáky ZŠ 21. 12. a 22.12.2020, jsou připojeny tedy k vánočním prázdninám. Distanční výuka v těchto dnech probíhat nebude. Nástup do školy je zatím podle organizace školního roku 4. ledna 2021, pokud se nic nezmění. Výuku ukončíme tedy tento pátek...

—————

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda
„Labyrintem barokního světa“ – 50. ročník Dějepisné olympiády I přes nelehkou vzdělávací situaci byl vyhlášen 50. ročník dějepisné olympiády. Letošní téma nás přeneslo do impozantního a vznešeného barokního období. Organizace školního kola probíhala stejně jako jeho plnění distančně, ale podařilo...

—————

Výuka od pondělí 30. listopadu

Výuka od pondělí 30. listopadu
Organizace výuky na ZŠ a MŠ Nedašov od 30. 11. 2020 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Příchod...

—————

Výuka od středy 18.11.2020

Výuka od středy 18.11.2020
Od středy 18.11.2020 je umožněn žákům  1. a 2. ročníku návrat do školy na prezenční výuku. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách,  tak jak jsou jednotlivé třídy.  Příchod žáků ke školní budově se organizujte v čase 7:20 až 7:30. ...

—————

Distanční výuka od 2.listopadu

Distanční výuka od 2.listopadu
Milí žáci a rodiče, věřil jsem, že po podzimních prázdninách nastoupí některé třídy opět do školy. Vzhledem ke složité situaci, vyvolané onemocněním Covid, se tak nestane. Vaše výuka bude i nadále probíhat distančně prostřednictvím aplikace Škola Online, na které jste zvyklí již z období před...

—————

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny
Letošní podzimní prázdniny budou jiné než předchozí. Kvůli koronaviru čeká žáky celý týden volna. Poté zřejmě bude kvůli nepříznivé epidemické situaci distanční výuka pokračovat. Prosíme všechny žáky, aby dodržovali všechna opatření, která mohou vést ke zvládnutí pandemie. ... jinak se ve...

—————

Oznámení pro rodiče dětí navštěvující ZUŠ Folklorika

Oznámení pro rodiče dětí navštěvující ZUŠ Folklorika
Oznámení o provozu zuš Folklorika.pdf (590167)    

—————

Provoz základní a mateřské školy od 14.října

 Provoz základní a mateřské  školy od 14.října
Vážení rodiče a žáci, na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz...

—————

Informace - Výuka od 12. října

Informace - Výuka od 12. října
Na základě vládního nařízení platí od  pondělí 12.10. : *  V mateřské škole se režim nemění *  1. Stupeň ZŠ - režim se nemění  *  Zájmové kroužky jsou zrušeny *  Výuka plavání je zrušena *  2. Stupeň - zavedena střídavá výuka  12. - 16.10.2020 / pondělí...

—————

Aplikace škola online

Aplikace škola online
Vážení rodiče a žáci, od tohoto týdne přechází naše škola na výukové prostředí Škola online. Program je velmi přehledný, intuitivní a předpokládáme, že komunikace rodičů a žáků se školou bude rychlejší a pro všechny příjemnější než v minulém distančním vzdělávání v loňském školním...

—————

Informace pro žáky a rodiče

Informace pro žáky a rodiče
Na základě nařízení vlády č. 9/2020 platí od 5.10.2020 do 18.10.2020 následující: Pro mateřské školy se stávající režim nemění  • U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro...

—————

Oznámení pro rodiče – Škola-online- distanční vzdělávání

Oznámení pro rodiče – Škola-online- distanční vzdělávání
Oznámení pro rodiče – Škola-online Upozorňujeme rodiče, že v případě zavedení distanční výuky budou žáci pracovat prostřednictvím dálkového přístupu v aplikaci www.skolaonline.cz. V nejbližších dnech obdrží žáci  přihlašovací údaje: uživatelské jméno a heslo do této aplikace a seznámí se, jak...

—————

Výuka v pátek 25.9. 2020

Výuka v pátek 25.9. 2020
Vážení rodiče a žáci,  vzhedem k tomu, že nejsme v rizikové oblasti nákazy koronavirem COV-19, proběhne výuka v pátek obvyklým způsobem podle rozvrhu hodin. Ředitelské volno nebude vyhlášeno.    Ředitel školy Mgr. Milan...

—————

Aktuální informace - nošení roušek

Aktuální informace - nošení roušek
Vážení rodiče a žáci, vzhledem k nařízení vlády ČR je od 10. 9. 2020 zavedena povinnost nosit ve vnitřních prostorách budov roušky. Toto opatření se týká i společných školních prostor (šatny, chodby, WC, jídelna). Ve třídách tato povinnost není. PROSÍME, VYBAVTE SVÉ DĚTI DO ŠKOLY...

—————

Změna ve způsobu odebírání obědu první den nepřítomnosti žáka ve škole

Změna ve způsobu odebírání obědu první den nepřítomnosti žáka ve škole
Změna ve způsobu odebírání obědu první den nepřítomnosti žáka ve škole   Nárok na státem dotované jídlo mají pouze ti žáci, kteří jsou ten den ve škole. Pokud je žák nemocný či z jiného důvodu, má nárok na oběd první den nepřítomnosti. Na další dny, kdy žák nebude přítomen školnímu...

—————

Začátek školního roku

Začátek školního roku
V úterý 1. září zahájíme nový školní rok 2020/2021. V aktuálním období došlo ve školách k několika změnám: -  nevyžaduje se prohlášení o bezinfekčnosti - nejsou stanovena plošná omezení počtu dětí ve třídách - ve školách nejsou povinné roušky, přesto doporučujeme, aby každý žák...

—————

Jdeme do první třídy- Co budeme potřebovat ?

Jdeme do první  třídy- Co budeme potřebovat ?
aktovku a pouzdro umělohmotná složka A4 s drukem  obaly na sešity a knihy složku na sešity a knihy (vybírejte prosím co nejlehčí, děti mají potom těžké aktovky) 2 tužky č. 2, ořezávátko, gumu pastelky  ( kvalitní, doporučujeme značku MAPED, KOH-I-NOOR, – uloženy podepsané...

—————

—————

Informace k organizaci ukončení školního roku 2019/2020.

Informace k organizaci ukončení školního roku 2019/2020.
  Žákům 1.stupně bude vysvědčení vydáno v úterý 30.6.  v 7.35 hod. ve třídě a poté odejdou domů. Družina ani oběd už zajištěn nebude. Žáci si současně odnesou všechny věci ze šatny a ze třídy / cvičební úbory, přezůvky apod. / Žákům 2.stupně  6.-8. ročníku bude...

—————

8.6. nastupují žáci II. stupně

8.6. nastupují žáci II. stupně
Od 8.6. mohou nastoupit do školy žáci II. stupně, výuka - konzultační skupiny budou Po-Čt , 2 x týdně. Škola se pro tyto žáky otevírá v 9.25 h, práce ve skupinách se začátkem zvonění je od  9.35 h.  Ukončení ve  12 hodin.  Nadále platí hygienická opatření dle aktualizovaného...

—————