Aktuality

Z návštěvy expozice "Skauting včera a dnes" a brumovského hradu

Z návštěvy expozice "Skauting včera a dnes" a brumovského hradu
Ve čtvrtek 30. dubna jsme se vydali do Městského muzea Brumov, kde jsme si prohlédli výstavu  Dějiny skautingu v našem regionu, která  se nám velmi líbila. Soutěžili jsme o prima ceny, odpovídali jsme na otázky, které se týkaly našeho regionu. Shlédli jsme také krátký dokument o...

—————

Ukázka z práce HZS Valašské Klobouky a dobrovolných hasičů

Ukázka z práce HZS Valašské Klobouky a dobrovolných hasičů
Ve středu 29.4. nás navštívili profesionální hasiči z Valašských Klobouk společně s dobrovolnými hasiči, aby nám ukázali a popsali činnost ze své profese. Dětem předvedli spoustu zajímavých a užitečných pomůcek, které používají při záchranných pracech, nejen při požárech, ale dnes především při...

—————

Zdravotnická soutěž HELPÍK

Zdravotnická soutěž HELPÍK
Zdravotně - výchovná soutěž "Helpíkův pohár" je tématicky určena žákům pátých tříd základních škol (10 - 11 let). V tomto věku se děti učí mnoha potřebným dovednostem a začínají být schopny rozumově uvažovat. Rozvoj jejich myšlení a úroveň dosud získaných dovedností jim umožňuje...

—————

Den Země v ZŠ

Den Země v ZŠ
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22.dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení...

—————

Okresní kolo biologické olympiády

Okresní kolo biologické olympiády
Dne 29. 4. 2009 proběhlo okresní kolo biologické olympiády v zoo Lešná. Naši školu reprezentoval David Fojtík ze 7. A. Hodnotil se vstupní úkol, písemný test, laboratorní práce, poznávání rostlin a živočichů. Za velké konkurence 39 těch nejlepších žáků ze zlínských škol se David umístil...

—————

Den Země v MŠ

Den Země v MŠ
22.dubna v rámci svátku Dne Země připravily pro naše  nejmenší  paní učitelky  akci pod názvem „Chráním Tě země má“. Písní „ Nám se na tom světě  líbí“ popřály děti vše nejlepší Zemi k jejímu svátku. Prohlížením encyklopedií si přiblížily význam Dne Země,...

—————

Pojďte si hrát s panem malířem...

Pojďte si hrát s panem malířem...
Dne 20.4. 2009 navštívili žáci 2. ročníku výstavu: ,, Pojďte si hrát s panem malířem....Josefem Čapkem". Žáci se zde hravým způsobem seznámili s moderním výtvarným uměním, vyslechli pár slov o samotném malíři a viděli velké reprodukce jeho děl.U každého obrazu plnili interaktivní hru, která svým...

—————

Pythagoriáda - okresní kolo soutěže

Pythagoriáda - okresní kolo soutěže
Pythagoriáda – okresní kolo matematické soutěže   22. dubna se žáci 6. ročníku zúčastnili okresního kola soutěže Pythagoriáda ve Valašských Kloboukách. Je velmi potěšující, že se v konkurenci okolních škol naši žáci umístili na předních pozicích. Ukázali, že je počítání baví a že si...

—————

Pěvecká soutěž "Slavíček"

Pěvecká soutěž "Slavíček"
Dne 28.4.2009 proběhla na naší škole pěvecká soutěž žáků I. a II. tříd s názvem ,,Slavíček". Žáci měli připraveny hodně krásných písniček a vybrat nejlepšího zpěváka bylo opravdu moc těžké. Nakonec soutěž dopadla takto: 1. ročník 1. místo - Veronika Holbová 2. místo - Sabina Spáčilová 3. místo -...

—————

Valašská sportovní liga-volejbal dívky

Valašská sportovní liga-volejbal dívky
16. dubna  proběhla v Brumově-Bylnici 6. soutěž VSL – odbíjená děvčat. Po výborném výkonu, kdy jsme vyhráli základní skupinu /V. Klobouky 2:0, Slavičín 2:0, Vlachovice 2:0/ jsme až nestačili ve finále na družstvo Brumova-Bylnice. Takže jsme obsadili  krásné 2. místo, čímž jsme...

—————

Chlapci v krajském finále nezklamali

Chlapci v krajském finále nezklamali
Chlapci v okresním finále v basketbalu nezklamali a zahráli i zde důstojnou roli v silné konkurenci škol celého zlínského kraje a obsadili po velmi dobrém výkonu za mohutného povzbuzování svých fanoušků z řad spolužáků pěkné III. místo za družstvy z Kroměříže a Valašského Meziříčí. Patří jim dík za...

—————

Výsledky voleb do školské rady za rodiče

Výsledky voleb do školské rady za rodiče
Dne 14.4. 2009 v den konání třídních schůzek se konaly volby zástupců do školské rady za rodiče žáků, případně jejich zákonných zástupců. Voleb se zúčastnilo 52 rodičů, všech 52 hlasovacích lístků bylo platných. Celkem tedy bylo uděleno 104 hlasů navrženým kandidátům. Na základě výsledků bude...

—————

Velikonoce ve škole

Velikonoce ve škole
Poslední předvelikonoční týden se nese ve škole tradičně v duchu velikočních tradic. Děti zdobí  vajíčka, pletou tatary, modelují různá zvířátka nesoucí symbol jara. Všechny své výrobky soustředí do prostoru, kde si mohou navzájem srovnat své umělecké dovednosti a šikovnost rukou. Škoda jen,...

—————

Předvelikonoční úklid

Předvelikonoční úklid
Ve středu jsme provedli v okolí školy úklid nepořádku, který se nahromadil za celou zimu. Žáci uhrabali trávníky v okolí školy, zametli přístupové cesty ke škole a také jsme uklidili věci, které by mohli lákat pří úklidu  tzv. "věšení kyselice" :-))

—————

Naši basketbalisté opět vítězně

Naši basketbalisté opět vítězně
Chlapci nezklamali a pokračují v úspěšném tažení pod vysokými koši.Tentokrát ve Zlíně v okresním finále basletbalové soutěže pokořili všechny soupeře a  s podporou svých spolužaček ve finále porazili Luhačovice, čímž si zajistili postup do krajského finále, které se uskuteční ve  středu...

—————

Matematická soutěž KLOKAN

Matematická soutěž KLOKAN
  Matematická soutěž KLOKAN Ve čtvrtek 19. března 2009  proběhla na naší škole matematická soutěž KLOKAN. 230 žáků druhého až devátého  ročníku  řešilo úlohy různé obtížnosti  v následujících kategoriích: CVRČEK  -  73 žáků druhých a třetích...

—————

Úspěchy v recitační soutěži

Úspěchy v recitační soutěži
 V březnu se čtyři žákyně naší školy – Kateřina Šenkeříková (6.A),  Kristýna Chamajová   (7.B),   Anna  Káňová  (8.A),  Barbora   Púčková  (9.B) zúčastnily Okrskového kola přehlídky dětských recitátorů, které se konalo na...

—————

Interaktivní výstava "Svět ptáků"

Interaktivní výstava "Svět ptáků"
  Žáci naší školy  navštívili interaktivní výstavu „Rekordy a kuriozity ze světa zvířat – ptáci“. Výstava se konala v Městském muzeu ve Valašských Kloboukách. Žáci poznávali hlasy ptáků, jejich siluety, dozvěděli se, který pták je největší, nejmenší nebo nejrychlejší. Samostatným...

—————

Křížová cesta v DD Naděje

Křížová cesta v DD Naděje
V pátek 27. 3. 2009 se uskutečnila křížová cesta dětí 6. - 9. ročníku, kteří svým slovem, zpěvem a gesty doprovodily tuto  pobožnost. Účast dětí byla pod záštitou Dramaticko-hudebního kroužku. Touto cestou bychom chtěly žáky pochválit  za reprezentaci školy. Jsou to:  Kateřina...

—————

Třídíme odpady v rámci RECYKLOHRANÍ

Třídíme odpady v rámci RECYKLOHRANÍ
 Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a...

—————