Aktuality

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2009-2010

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2009-2010
Zápis do 1. ročníku se konal 10.února 2009 tradičně ve třídách 1.A a 1.B. K zápisu se dostavilo 36 dětí ( 5 z Návojné, 19 z Nedašova,  11 z Nedašovy Lhoty a 1 z Brumova-Bylnice). Z celkového počtu 36 dětí je 22 chlapců a 14 děvčat. Rodičům 3 dětí bylo doporučeno zvážení odkladu školní...

—————

Soutěž v překážkové dráze

Soutěž v překážkové dráze
V pondělí 26. ledna proběhla soutěž 3. ročníků v překážkové dráze.  Výsledky byly velmi těsné, přesto vyhrát mohla pouze jedna třída . Z výhry se nakonec radovali žáci 3.B. Soutěžili také jednotlivci: Chlapci: 1.místo Novák Filip (3.A), 2.místo Vaněk David (3.B),...

—————

Beseda nad knihami

Beseda nad knihami
V pátek 6.2.2009 za námi do Nedašova přijela paní Lenka Řepková povídat si s dětmi o knihách, knihovně a seznámit děti s konkrétní knihou. Pro 1. ročníky vybrala paní Řepková knihu od Ivy Procházkové – ELIÁŠ A BABIČKA Z VAJÍČKA. Poutavě seznámila děti s obsahem...

—————

A je tu pololetí školního roku...

A je tu pololetí školního roku...
Konec pololetí se blíží a s ním i předávání výsledků pololetní práce. Již tradičně si žáci neodnesou vysvědčení ale jeho výpis. Na hodnotě výsledků jejich práce to samozřejmě nic nemění, i když pravé vysvědčení si žáci neodnáší.  To dostanou až na konci školního roku v plné kráse. Ať vás...

—————

Vánoční třídní besídky

Vánoční třídní besídky
Škola se v toto období tradičně vyzdobila  vánočními motivy, ze tříd se ozývaly známé tóny vánočních melodií a také každoroční  tradiční vánoční besídky začaly v plném proudu v každé třídě. Duch Vánoc vstoupil do naší školy v celé své kráse.

—————

Přednáška "Naši dravci"

Přednáška "Naši dravci"
Začátkem prosince jsme uspořádali pro žáky celé školy dvě přednášky o dravých ptácích. Přednášku s velmi zajímavým výkladem s ohledem na věk žáků připravil p. Milan Zaleš . Na ukázku přivezl s sebou čtyři dravce: orla mořského, výra velkého, káně lesní a sokola stěhovavého. Kromě...

—————

Vánoční vystoupení pro rodiče

Vánoční vystoupení pro rodiče
Dne 16.12.2008 proběhlo v kulturním domě "Vánoční vystoupení" žáků naší školy pro rodiče a veřejnost. Věříme, že vystopení navodilo tu pravou vánoční atmosféru v srdcích všech přítomných. Fotogalerie zde

—————

Vánoční malování, vánoční radování

Vánoční malování, vánoční radování
Jako každoročně, v předvánočním čase, proběhla na naší škole akce: „ Vánoční malování, vánoční radování.“ Pro všechny mladší spolužáky z 1. stupně ji připravili žáci 9. ročníku. Děti nejprve ve třídách, za pomoci starších spolužáků, vyráběly ozdůbky na vánoční stromeček. Pak...

—————

Vánoční besídka v MŠ

Vánoční besídka v MŠ
  Uskutečnila se ve středu 10.12.2008. Děti se už od rána nemohly dočkat, těšily se na to, zda jim Ježíšek pod stromeček něco nadělí. Největší odměnou všem dospělým, kteří byli na besídce přítomni, byla rozzářená očka  nejmenších. Pod stromečkem...

—————

Mikulášská nadílka v MŠ

Mikulášská nadílka v MŠ
Na naší mateřské škole proběhla 5.12.2008. Svatý Mikuláš společně s andělem a čerty se přišli podívat na naše děti. Protože celý rok byly hodné, každé z dětí dostalo nadílku v podobě balíčku s pamlsky, adventním kalendářem a pexesem. Děti poděkovaly zpěvem koled a...

—————

Mikuláš ve škole

Mikuláš ve škole
Ani letos si deváťáci nenechali ujít výsadní právo uspořádat na naší škole oslavu Mikuláše.Po pečlivých přípravách – pečení perníčků, shánění masek, vytvořili 16člennou skupinu čertů, andělů a jiných regionálních masek v čele s Mikulášem. A pak už nastal v pátek 5. prosince rej, kde...

—————

Keramický den

Keramický den
Protože se blíží čas Vánoc, měly děti možnost se zúčastnit už druhým rokem  výroby keramického výrobku. Mohly si vyzkoušet tvorbu s opravdovou keramickou  hlínou. Tentokrát děti vyráběli vánoční svícen. I když to není jednoduchá práce,  děti to zvládly opravdu perfektně s pomocí paní...

—————

Akce " Vánoční hvězda "

Akce " Vánoční hvězda "
Již druhým rokem se naše škola zapojila do akce „Vánoční hvězda,“ kterou pořádá Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí. Je to  veřejná sbírka,  zakoupením živého květu – vánoční hvězdy se přispívá na humanizaci hemato-onkologického...

—————

Pohádková angličtina

Pohádková angličtina
 Že hodiny angličtiny nemusí být jen nudné učení se slovíček a psaní gramatických testů, se přesvědčili žáci  9. ročníku. V rámci hodin konverzace  si ve třech skupinách připravili dramatizaci jednoduché dětské pohádky Three Little Pigs. Každá skupina pojala své...

—————

Ukázka Policie ČR

Ukázka Policie ČR
  Ve středu 5. listopadu se žáci ZŠ a MŠ  zúčastnili výchovné akce programu Policie ČR. Program připravili ppor. Bohumil Miklas, nprap.Marian Výlet a prap.Pavel Jambor, příslušníci SSK Brumov-Bylnice a ICP Zlín .  Žáci se seznámili s technikou a ukázkami práce policie. Vše začalo na...

—————

Malá rekonstrukce v MŠ

Malá rekonstrukce v MŠ
Ve dnech 27.10. – 1.11.2008 proběhla v mateřské škole malá rekonstrukce - malování herny a ložnice dětí, dále pak pokládání koberců, výměna osvětlení a v neposlední řadě výměna stolků a židliček. Vzhledem k tomu, že veškeré práce proběhly ve velmi krátké...

—————

Nový způsob přijímaček na SŠ

Nový způsob přijímaček na SŠ
K novému způsobu přijímacího řízení na SŠ Od letošního školního roku platí nový způsob přijímacího řízení na SŠ pro žáky 9. tříd      Odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu přijímacího řízení     Kdy nabude účinnosti novela vyhlášky k přijímání na...

—————

Hodiny českého jazyka jinak...

Hodiny českého jazyka jinak...
Hodiny českého jazyka a literatury nemusí být vždy nudné a fádní, ... o čemž se přesvědčili žáci 7. ročníku, kdy se v rámci literatury a tematického plánu - poezie v české literatuře - sami pokusili ztvárnit tematiku sv. Václava. Postava sv. Václava se objevila v básni od Karla Tomana "Září". Žáci...

—————

Den stromů

Den stromů
20.říjen - V rámci Dne stromů proběhl na naší škole ekologický program věnovaný této tematice. Svátek Dne stromů byl obnoven v roce 2000 a navazuje na tradici stromových slavností z počátku 20. století. Myšlenku oslav Dne stromů v minulých letech rozvinula Nadace Partnerství. Více...

—————

Exkurze žáků 3. tříd v ekocentru v Hostětíně

Exkurze žáků 3. tříd v ekocentru v Hostětíně
Ve středu 8. října se 3.ročníky vypravily do ekocentra Veronica v Hostětíně na “Jablíčkový den”. Děti se seznámily s významem a zpracováním ovoce a se životem v ovocném sadu.Žáci vlastnoručně nasbírali a lisovali jablka a společnými silami vyrobili mošt, který...

—————