Aktuality

Malá rekonstrukce v MŠ

Malá rekonstrukce v MŠ
Ve dnech 27.10. – 1.11.2008 proběhla v mateřské škole malá rekonstrukce - malování herny a ložnice dětí, dále pak pokládání koberců, výměna osvětlení a v neposlední řadě výměna stolků a židliček. Vzhledem k tomu, že veškeré práce proběhly ve velmi krátké...

—————

Nový způsob přijímaček na SŠ

Nový způsob přijímaček na SŠ
K novému způsobu přijímacího řízení na SŠ Od letošního školního roku platí nový způsob přijímacího řízení na SŠ pro žáky 9. tříd      Odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu přijímacího řízení     Kdy nabude účinnosti novela vyhlášky k přijímání na...

—————

Hodiny českého jazyka jinak...

Hodiny českého jazyka jinak...
Hodiny českého jazyka a literatury nemusí být vždy nudné a fádní, ... o čemž se přesvědčili žáci 7. ročníku, kdy se v rámci literatury a tematického plánu - poezie v české literatuře - sami pokusili ztvárnit tematiku sv. Václava. Postava sv. Václava se objevila v básni od Karla Tomana "Září". Žáci...

—————

Den stromů

Den stromů
20.říjen - V rámci Dne stromů proběhl na naší škole ekologický program věnovaný této tematice. Svátek Dne stromů byl obnoven v roce 2000 a navazuje na tradici stromových slavností z počátku 20. století. Myšlenku oslav Dne stromů v minulých letech rozvinula Nadace Partnerství. Více...

—————

Exkurze žáků 3. tříd v ekocentru v Hostětíně

Exkurze žáků 3. tříd v ekocentru v Hostětíně
Ve středu 8. října se 3.ročníky vypravily do ekocentra Veronica v Hostětíně na “Jablíčkový den”. Děti se seznámily s významem a zpracováním ovoce a se životem v ovocném sadu.Žáci vlastnoručně nasbírali a lisovali jablka a společnými silami vyrobili mošt, který...

—————

Exkurze a úklid na "Jalovcové stráni"

Exkurze a úklid  na "Jalovcové stráni"
Žáci 7. ročníku se 7.10. 2008 zúčastnili ekologické vycházky spojené s úklidem „Jalovcové stráně“. Celá akce proběhla v rámci ekologického dne – „Ukliďme svět“ – tento den se celosvětově připomíná 19. září. Na této akci děti doprovázela paní starostka obce Nedašov Alena...

—————

"Tonda obal " na cestách

"Tonda obal " na cestách
  Dne 25.9. navštívila naši školu pojízdná výstava o zpracování a třídění odpadů. Hravou a zajímavou formou žákům 1. – 4. tříd předvedla Proč se třídí odpady? Co se třídí? a Jak se odpady recyklují? Dětem se výstava velmi líbila, protože si třídění mohly sami vyzkoušet, a...

—————

Informace k "Hudebně- dramatickému kroužku"

Informace k "Hudebně- dramatickému kroužku"
Hudebně-dramatický kroužek:   Vedoucí :Mgr. Jany Šenkeříková za hudební spolupráce Mgr. Zdeňka Kozubíka a výtvarné kooperace Magdaleny Naňákové Můžete v něm pustit uzdu své tvůrčí fantazie.Schůzky  každé úterý v učebně hudební výchovy.Vážní zájemci se mohou...

—————

Od 1.října začala činnost zájmových kroužků

Od 1.října začala činnost zájmových kroužků
Od 1.října začala činnost zájmových kroužků na škole, seznam naleznete v sekci ZÁJMOVÉ ÚTVARY. Protože se jedná o mimotřídní zájmové vzdělávání, jsou účasti zpoplatněny symbolickou částkou 100.- Kč/rok. Z prostředků jsou hrazeny nezbytné provozní náklady a pomůcky pro jejich činnost.

—————

Třídní schůzky s rodiči dětí MŠ

Třídní schůzky s rodiči dětí MŠ
Dne 10. září se uskutečnila schůzka s rodiči dětí  MŠ za účasti ředitele ZŠ a jeho zástupce za MŠ. Projednávala se činnost MŠ v letošním školním roce, volba nového důvěrníka za rodiče MŠ, financování akcí a příprava dětí předškoláků. Schůzka proběhla v přátelském a konstruktivním...

—————

Nové webové stránky školy

Nové webové stránky školy
Právě jste spustili nové webové stránky školy. Věříme, že Vám poskytnou aktuální informace o dění v základní i mateřské škole a stanou se pro vás dobrým společníkem na cestě za poznáním a průvodcem  ke komunikaci se školou.

—————

Organizace školního roku 2008-2009

Organizace školního roku 2008-2009
Období školního vyučování ve školním roce 2008/09 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí  1. září 2008. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009. Období školního vyučování ve...

—————

Kroužek KYTARA

Kroužek KYTARA
Ve středu 30.dubna několik děvčat z kytarového kroužku a děti ze školní družiny navštívily své mladší kamarády z okolních mateřských škol. Jejich veselou jarní náladu jim ještě více povznesli svým hudebním pojetím vztahů k přírodě. Slova mnohdy byla doprovázena i gestikulací a děti...

—————

Dětí z MŠ na návštěvě v ZŠ

Dětí z MŠ  na návštěvě v ZŠ
Děti z mateřských škol Návojné a z Nedašova naštívily  žáky 1. ročníků, aby nasály atmosféru prostředí kam za několik měsíců usednou.  

—————