Archiv článků

Úhrada stravování a úplaty

15.10.2012 18:06
Prosíme rodiče, aby sledovali termín výběru úhrady za stravování a úplatu na nástěnce mateřské školy nebo na internetových stránkách a tento termín dodržovali, vzhledem k tomu, že se úhrady vybírají s měsíčním zpožděním. Upozorňujeme také, že v měsíci prosinci se bude vybírat...

—————

Závěry ze schůzky s rodiči 25.9.2012

25.09.2012 17:31
Vážení rodiče, obracím se na Vás jménem maminek dětí, které se zúčastnily dnešní schůzky s rodiči. Je potřeba  se vyjádřit k následujícímu: Kdo z Vás je ochoten se podílet na organizaci plesu ( či před plesu)  jako tomu bylo v minulých letech. Promyslete a...

—————

Desatero pro rodiče

20.09.2012 10:15
      DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU                                 V rámci příprav materiálu...

—————

Školní řád mateřské školy pro školní rok 2013/2014

18.09.2012 13:09
Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková organizace      Školní řád mateřské školy  školní rok 2013/2014   Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nedašov, příspěvkové organizace,  na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,...

—————

Co má dítě znát při vstupu do mateřské školy

18.09.2012 12:10
Co má dítě znát při vstupu do MŠ Samostatně si obout boty Poznat si svoje oblečení a ukládat na určené místo Samostatně se oblékat a svlékat Postupně se učit skládat svoje věci a udržovat ve svých věcech pořádek Vydržet sedět při jídle u stolu Samostatně se obsloužit,...

—————

Schůzka s rodiči

16.09.2012 11:50
V úterý 25.9.2012 v 15.00 hodin se uskuteční schůzka s rodiči ve třídě bývalé 1.A v budově základní školy. Bližší informace ke schůzce naleznete na nástěnce v mateřské škole.

—————

Informace pro rodiče - školní rok 2013/2014

06.09.2012 13:54
Provoz Mateřské školy Nedašov je od 6.30 do 15.00 hodin. Rodiče přivádějí své dítě do 8.30 hodin a předávají je ve třídě učitelce. Po dohodě lze dítě přivést do MŠ i v 9.45 hodin. Do doby předání odpovídají za dítě rodiče! Odpoledne si pro děti přicházejí osobně a to od 14.15 do 15.00 hodin. Po...

—————

Omlouvání nepřítomnosti dětí v mateřské škole

29.08.2012 22:35
Vážení rodiče, nepřítomnost Vašich dětí oznamujte, prosím, telefonicky nejpozději v den nepřítomnosti dítěte do 7:30 hodin. Volejte  na telefonní číslo do mateřské školy 739 969 593 , případně provozářce školní jídelny školy paní Řehákové od 7:00 do 7:30hod. na telefonní číslo...

—————

Zahájení provozu mateřské školy

29.08.2012 22:33
Provoz mateřské školy bude zahájen 5.září 2012 v nových  prostorách základní školy. Bližší informace k dohledání v sekci "Aktuality" na titulní stránce školy.

—————

Prázdniny

31.07.2012 10:17
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Nedašov přeje , nejen našim nejmenším, ale také jejich rodičům, krásné prožití zbývajících dnů letošních prázdnin. V těchto dnech probíhají stavební úpravy v prostorách základní školy. Po jejich dokončení by měl být provoz mateřské školy pro školní...

—————