Akce MŠ

Plán akcí v mateřské škole na školní rok 2018-2019

 

ZÁŘÍ

-          Maňáskové divadlo (dle stávající nabídky)

-          Třídní schůzka s rodiči

-          Prodejní nabídka knih nakladatelství Svojtka

-          1. Přednáška pro rodiče dětí plnící si povinnou školní docházku v rámci projektu

             Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov

ŘÍJEN

-          Pouštění draků

-          Podzimní tvoření z lesních a zahradních plodů bramboráři, dýňová strašidýlka

-          Dýňová slavnost

LISTOPAD

-          Ekologická vycházka k dubu – uspávání broučků

-          Vyrábění z keramické hlíny - Keramický den

-          Nácvik vánočního a mikulášského pásma

–         Zamykání lesa

-          2. Přednáška pro rodiče dětí plnící si povinnou školní docházku v rámci projektu

           Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov

 

PROSINEC

-          Mikulášská nadílka pro děti MŠ ve spolupráci se ZŠ

-          Vystoupení  na Vánočním jarmarku a u rozsvěcování vánočního stromu v obci

-          Vánoční nadílka pro děti v MŠ

-          Předvánoční tvoření s rodiči spojené s výrobou vánočních svíček z medových

           plástů, sladké jednohubky, posezení u stromečku s poslechem vánočních koled 

-          Vánoční fotografování dětí         

LEDEN

-          Vítání nového roku – Tři králové

-          Malování do sněhu

-          Soutěž ve stavění nejkrásnějšího sněhuláka

-          Výroba krmítek

-          Didaktické hry – Až půjdu do školy, Těším se k zápisu

ÚNOR

-          Maňáskové divadlo

-          Zimní hry a sportování

-          Pohádkový zimní bál

-          Ukázka chovu mladých koz – krmení chlebem

-          Výšlap po sněhu směrem k velkému dubu

-          Masopustní rej dětí MŠ a ZŠ v obci

-          Prodejní nabídka knih nakladatelství Svojtka

BŘEZEN

-          Kreslení do soutěže s dopravní tematikou

-          Návštěva knihovny v ZŠ, beseda – Moje nejoblíbenější kniha, výroba záložek

           do knihy

-          Vítání jara – výroba Zimice, házení do vody

-          Pašijový týden – velikonoční malování

DUBEN

-          Nácvik tanečního pásma na Den matek

-          Fotografování dětí

-          Hudební představení Wolfík pana Kubáta

-          Ekologický program ke Dni Země

-          Stavění máje ve spolupráci se žáky ZŠ

-          Návštěva Muzea ve Valašských Kloboukách

KVĚTEN

-          Prodejní nabídka dřevěných hraček

-          Den otevřených dveří v mateřské škole spojený se zápisem do MŠ

-          Vyrábění pro maminky

-          Zmrzlinové posezení

-          Výtvarné soutěže – rozkvetlá příroda

-          Návštěva 1. tříd ZŠ

-          Divadelní představení v KD Brumov-Bylnice

ČERVEN

-          Zábavné dopoledne ke Dni dětí ve spolupráci se Senior klubem Nedašov

-          Školní výlet dětí a rodičů

-          Pěší výlet s hledáním pokladu

-          Rozloučení s MŠ – pasování předškoláků, sportovní den rodičů s dětmi

           a táborovým ohněm

-          Zábavné dopoledne v MŠ –loučení, zmrzlinové posezení, těšíme se na prázdniny

 

CELOROČNĚ

-          Pohádkové čtení ve spolupráci se žáky ZŠ (Celé Česko čte dětem)

-          Výtvarné soutěže

 

V průběhu školního roku probíhají i akce neplánované, jako např. filmová představení, výchovné koncerty, informativní schůzky.