Upozornění pro rodiče.

Od 1.9.2014 přechází školní stravování v základní škole na odběr obědů formou čipů. To se však netýká dětí mateřské školy. Ty budou zařazeny do systému, ale nebudou čipy potřebovat. Rodiče tedy nemusí pro naše děti čipy zakupovat. Mohou však platit stravné pomoci služby Inkaso. Bližší informace získáte u vedoucí školního stravování paní Řehákové.