Bezplatné poskytování předškolního vzdělávání

17.03.2012 18:41

Podle § 123 odstavec 2 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vždělávání

(školský zákon ), v platném znění se předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2011/2012 poskytuje bezúplatně.

 

V Nedašově 25. 6. 2011

 

 

Mgr. Milan Mužík

   ředitel školy

—————

Zpět