Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

30.08.2017 09:37

Upozorňuji, že veškeré informace týkající se povinného předškolního vzdělávání naleznete v sekci: Aktuality a taktéž na informační tabuli před vstupem do mateřské školy.

Tyto informadce byly zveřejněny v dostatečném předstihu na našich webových stránkách (13.3.2017).

 

Mgr.Ludmila Souralová, zástupkyně ředitele školy

—————

Zpět