INFORMACE PRO RODIČE – školní rok 2011-2012

17.03.2012 18:42

Provoz Mateřské školy Nedašov je od 6.30 do 15.00 hodin. Rodiče přivádějí své dítě do 8,30 hodin a předávají je ve třídě učitelce. Po dohodě lze dítě přivést do MŠ i v 9.45 hodin. Do doby předání odpovídají za dítě rodiče!

Odpoledne si pro děti přicházejí osobně a to od 14.15 do 15.00 hodin. Po dohodě již ve 14,00 hodin bez odebrání odpolední svačinky. Pokud dítě navštíví MŠ pouze dopoledne, rodiče přicházejí v  době od 12.00 do 12.15 hodin. Jiné možnosti vyzvedávání dítěte z MŠ lze dohodnout na základě písemné dohody s rodiči.

(Při výjimečné situaci po ústní domluvě).

 

   Rodiče hlásí každou změnu zdravotního stavu dítěte ráno při předání dítěte učitelce. Po nemoci svého dítěte odpovídají za to, že přivedou do kolektivu své dítě zdravé. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění je povinností rodičů neprodleně informovat učitelky školy a zástupkyni ředitele školy, která ihned zahájí v zařízení hygienická opatření.

 

     Rodiče omluví den předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ. Není-li nepřítomnost dítěte známa předem, omluví dítě v MŠ do 8.00 hodin osobně nebo telefonicky na tel.čísle739 969 593.

 

    Školné pro školní rok 2011/2012

 

Podle § 123 odstavec 2 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

se předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2011/2012 poskytuje bezúplatně.

 

 

 

 

    Stravné pro školní rok 2011/12

 Výše stravného od 1. 2. 2012   

                                Celodenní stravné             28,- Kč

                                        Snídaně + ovoce                8,- Kč   

                                   Oběd                                14,- Kč 

                                   Odpolední svačinka            6,- Kč  

 

 

Co vlastně potřebují děti v MŠ?

 

  • do třídy – vhodné přezůvky, pohodlný hrací oděv, pyžamo, náhradní prádlo, punčocháče,
  • na vycházku – pohodlná kotníčková obuv, oděv – takový, aby si v něm mohlo dítě volně hrát – tento oděv používá dítě pouze na pobyt venku, nikoliv ve třídě!                    
  • další potřeby – 2 sady papírových kapesníků (na celý školní rok)                     

předškolní děti navíc - zubní kartáček + pasta na zuby, hřebínek na vlasy s otvorem na zavěšení do umývárny.                        

 

Děti si musí všechny své věci poznat, pokud ne – je nutné je podepsat, aby nedocházelo k záměnám!!!

 

 

Co by mělo dítě umět, než nastoupí do MŠ?

 

  • základní hygienické dovednosti – samostatné používání toalety, samostatné umývání rukou, samostatné používání kapesníku
  • základní stravovací návyky – jíst samostatně, při stolování používat lžíci
  • společenské dovednosti – umět požádat o své základní potřeby, přání, komunikovat

 

 

Případné nejasnosti konzultujte na adrese:

 

Základní škola a Mateřská škola Nedašov,

              příspěvková organizace

—————

Zpět