Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017

13.03.2016 12:30

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nedašov

 

 

 

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nedašov, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době termínu vyhlášeného ředitelem školy po dohodě se zřizovatelem přesahuje počet volných míst v mateřské škole.

 

 

      Pořadí        Kritéria                                                         Bodové hodnoty

 

 

1)     Trvalý pobyt dítěte v obci, která je zřizovatelem školy                                                                                             10

 

2)     Přednostní přijímání dětí starších ( před mladšími)

 

Přednostně bude v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského

zákona, vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky                                 

 

         Dosažení věku dítěte 6 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku,

         děti s OŠD.                                                                                                                                                                              9              

         Dosažení věku dítěte 5 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku.                                                                                            8  

         Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku.                                                                                            7   

       Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku.                                                                                  6

 

        3)  Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (předpokládaná integrace),

které doporučilo školské poradenské zařízení, odbor sociálně právní ochrany                                                                  5

dětí, a to dle podmínek MŠ.

 

4)     V MŠ se již vzdělává sourozenec

K okamžiku podání Žádosti o přijetí                                                                                                                               3

Do MŠ se hlásí sourozenci (2 a více dětí současně)                                                                                                         2  

 

 

 

 

 

Ředitel bude rozhodovat bodovým systémem. V případě získání stejného počtu bodů bude rozhodovat dle data narození dítěte.

 

 

 

 

 

Tato kritéria nabývají účinnosti dne 1.9.2015

 

 

 

 

V Nedašově dne 1.9.2015                                                                   Mgr.Milan Mužík                                                              

                                                                                                                 ředitel školy 

—————

Zpět