Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

03.04.2017 13:27
 

 

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nedašov, příspěvková organizace stanovuje v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

Místo podávání žádost:     Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková   

                                       organizace ( kancelář zástupkyně ředitele)

 

 

Termín pro podávání žádostí:           4.května 2017       od 8,00 hodin

 

Termín ukončení zápisu:                 4.května 2017       ve 14,30 hodin

 

Termín přebírání kompletně vyplněné přihlášky včetně lékařského potvrzení:  4.května 2017 od 8,00 do 14,30 hodin.                                                                                                                          

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení: do 19.května 2017.

 

K zápisu si přineste: průkaz totožnosti

                                  rodný list dítěte

                                 potvrzení o očkování dítěte

Tiskopisy k přijímacímu řízení Vám budou poskytnuty během zápisu dne 4.května 2017, nebo si je můžete stáhnout na www.zsnedasov.cz         v sekci mateřské školy a přinést s sebou již vyplněné.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy podle zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3-6.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod evidenčními čísly přihlášek nejpozději v  pátek 19.května a to jak na vstupních dveřích budovy MŠ, tak i na www.zsnedasov.cz

Výdej tiskopisu rozhodnutí o nepřijetí bude předán zákonným zástupcům dne  19.května 2017.

 

Upozorňujeme rodiče, že pokud bude během zápisu naplněna kapacita mateřské školy, nebude možno zapsat a přijmout dítě později.

 

—————

Zpět