Vyzvedávání dětí z MŠ

17.03.2012 19:25

Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková organizace

 

Upozornění pro zákonné zástupce (rodiče) dětí MŠ

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Nedašov, příspěvkové organizace, podle Vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, § 5, odst. 1, upozorňuje zákonné zástupce (rodiče):

 

  • že MŠ vykonává dohled nad dítětem v MŠ od doby, kdy je pedagogická pracovnice převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogická pracovnice předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě
  • předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonnými zástupci dítěte (rodiči)

 

  • ředitelství Základní školy a Mateřské školy Nedašov, příspěvkové organizace, vyžaduje písemné zmocnění vystavené zákonnými zástupci dítěte (rodiči) pro vyzvedávání dítěte jinou osobou.

 

V Nedašově 2. 9. 2013    

                    

Mgr. Milan Mužík

   ředitel školy                                                         

 

—————

Zpět