Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

19.03.2018 10:15

Upozorňujeme, že v sekci Zápis do MŠ byla původní žádost,  z důvodu  změny zpracování evidence osobních údajů ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR s platností od 25.5.2018, nahrazena žádostí novou. Tuto přineste, prosím, vyplněnou k zápisu.

Děkujeme za pochopení.

 Mgr. Ludmila Souralová, zástupkyně ředitele školy

—————

Zpět