Aplikace škola online

Aplikace škola online
Vážení rodiče a žáci, od tohoto týdne přechází naše škola na výukové prostředí Škola online. Program je velmi přehledný, intuitivní a předpokládáme, že komunikace rodičů a žáků se školou bude rychlejší a pro všechny příjemnější než v minulém distančním vzdělávání v loňském školním roce. 

Každý zákonný zástupce našeho žáka nebo žák má  svůj jedinečný uživatelský účet, na který se bude pomocí vlastního uživatelského jména a hesla přihlašovat prostřednictvím webových stránek. Jakoukoliv informaci z vašeho účtu budeme považovat za věrohodnou. Ve vlastím účtu žáka je možné heslo změnit. Pokud heslo zapomenete je nutné však  kontaktovat školu a adminstrátor vám nastaví případně heslo nové. Aplikaci je možné spravovat z počítače, tabletu i chytrého mobilního telefonu. Pro přehlednost a komfort obsluhy však doporučujeme počítač nebo notebook. Žáci II. stupně byli s prostředím aplikace seznámeni. Přístup do aplikace zde: www.skolaonline.cz/

Mgr.Milan Mužík, ředitel školy