Beseda o zdravé výživě

Beseda o zdravé výživě

 

Ve dnech 24. a 25. 10. proběhl ve 4. a 5. třídách výchovně vzdělávací program ,,Zdravé 5". Odborně vyškolená lektorka žáky seznámila se zásadami zdravého stravování a zdravého životního stylu. Program probíhal zábavnou a interaktivní formou,  žáci pracovali ve skupinách, řešili zábavné úkoly a hry. Na závěr si z kousků ovoce a párátek vytvořili zajímavé výrobky. V průběhu celé besedy byli žáci pozorní, na dotazy lektorky okamžitě reagovali a diskutovali. Během dvouhodinové přednášky se žáci ani chvilku nenudili a ještě k tomu se hodně zajímavostí dozvěděli.