Celostátní kolo soutěže " Bible a my"

Celostátní kolo soutěže " Bible a my"

Jihomoravská Strážnice je městem bezesporu zajímavým a tamější Základní škola Marie Kudeříkové dokáže zorganizovat soutěžní den velkého formátu.  O tom se přesvědčila i dvojice našich žáků, jmenovitě Lukáš Vaněk z 5. A a Jan Podešť z 8. A. Oba chlapci byli vítězi ve svých kategoriích v okresním kole dějepisné soutěže Bible a my, jejíhož celostátního kola právě ve Strážnici se zúčastnili. Záštitu nad soutěží převzala CMTF Univerzity Palackého v Olomouci a úroveň otázek tomu vpravdě odpovídala. I proto je nutno říci, že umístění Lukáše a Jana vprostřed bodové tabulky mezi téměř 160 soutěžícími je zaslouženým úspěchem. Oběma jmenovaným patří za příkladnou reprezentaci zasloužený dík.

Mgr. Magdalena Naňáková

Foto z akce: zsnedasov.rajce.idnes.cz/Soutez_Bible_a_my_2018/