Celostátní kolo dějepisné soutěže Bible a My

Celostátní kolo dějepisné soutěže Bible a My

Ten kdo sleduje školní aktivity našich žáků, zajisté očekává výsledky avizovaného celostátního kola dějepisné soutěže Bible a My. Ústřední kolo se tentokrát konalo v Brně. V páteční ráno 22. března jsme s Natálií Novákovou a Evou Holbovou směr Brno vyrazili. Děvčata byla připravená a plna elánu, takže cesta byla klidná. Nerozhodilo nás ani to, že v krajském městě probíhá množství stavebních úprav, takže najít Biskupské gymnázium, kde se soutěž konala, bylo maličko složitější, než jsme čekali. Ale podařilo se. 

Samotná soutěž byla rozdělena do 4 kategorií a doprovázel ji zajímavý program. Ale pojďme k výsledkům: byť se nám nepodařilo dosáhnout na stupně vítězů, holky si za svůj výkon zaslouží velkou pochvalu. Oběma finále uniklo pouze o jednotky bodů a navíc, jak jsme si na místě ověřili, otázky v boji o první místa by jim problémy nedělaly. 
Natálii i Evě děkujeme za účast a reprezentaci v této celostátní dějepisné soutěži a se zájmem budeme vyhlížet vyhlášení příštího ročníku. 
Mgr. Magdalena Naňáková