Cesty jako tepny civilizace

Cesty jako tepny civilizace

V pondělí 26. listopadu se 20 osmáků a deváťaků zapojilo do školního kola dějepisné olympiády. Tematické zaměření 48. ročníku bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Pro všechny zájemce proběhla krátká příprava na školní kolo.

Zadání a rozsah byly sice velmi pestré, přesto se 8 žákům podařilo dosáhnout ocenění úspěšných řešitelů. Tedy těch, kteří získali 60% z celkového bodového hodnocení.

Ne každý však může postoupit do okresního kola, které se bude konat v lednu ve Zlíně. Minimálně Martinu Holbovi z IX. A třídy se ovšem tato příležitost vyskytne. Ostatní dva, Hana Drcmanová a Jan Podešť, musí na svůj případný postup čekat až dle výsledků z jiných škol.

Všem zúčastněným děkuji, věřím, že je soutěž obohatila a za rok se zapojí nanovo.

Mgr. Magdalena Naňáková