CHEMICKÁ OLYMPIÁDA kategorie D.

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA kategorie D.

V průběhu měsíců ledna a února proběhlo na naší škole školní kolo CHEMICKÉ OLYMPIÁDY kategorie D. Skládala se ze tří částí:

1) teoretická příprava doma s použitím internetu nebo doporučené literatury

2) kontrolní test

3) praktická část s připravenými chemikáliemi a pomůckami v našem chemickém kabinetě

Soutěžní úlohy byly zaměřeny na plyny, které se vyskytují v atmosférách planet Sluneční soustavy a na jejich fyzikální a chemické vlastnosti, způsoby jejich přípravy

a jejich reakce.

V praktické části olympiády soutěžící připravovali různé plyny, prováděli jejich důkazy a měřili objem plynu vznikajícího při chemickém procesu.

Školního kola se zúčastnili 2 chlapci z 9. ročníku a umístili se v tomto pořadí:

1. Matěj Polický 9.r. : 71,5b 2. David Patocki 9.r. : 55,5b

Gratulujeme vítězi školního kola. Pochvalu do žákovské knížky si zaslouží oba hoši.

Okresní kolo chemické olympiády se uskuteční na začátku měsíce března.