Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

„Labyrintem barokního světa“ – 50. ročník Dějepisné olympiády

I přes nelehkou vzdělávací situaci byl vyhlášen 50. ročník dějepisné olympiády. Letošní téma nás přeneslo do impozantního a vznešeného barokního období.

Organizace školního kola probíhala stejně jako jeho plnění distančně, ale podařilo se nám to, a 11 našich žáků 8. a 9. ročníku zdárně zadání online vypracovalo.

Z daného počtu se úspěšnými řešiteli stalo hned 10 z nich. Z požadovaných 60 bodů totiž získali více jak 36 bodů.

Baroko našim žákům skutečně sedlo, jelikož nejúspěšnější řešitelka Gabriela Šimoníková z IX. A získala krásných 52,5 bodů a automaticky postupuje do okresního kola. Zda postoupí i Eva Holbová a Beata Řeháková, které se shodným počtem bodů dělí o 2. pozici, je zatím „ve hvězdách“, čekáme na konečné výsledky ostatních škol.

Co už ovšem víme nyní, je to, že i okresní kolo se uskuteční zcela online… Věříme tedy holkám, že postoupí všechny tři a s technikou a úkoly se patřičně poperou.

Mgr. Magdalena Naňáková