Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

V posledním lednovém týdnu se pro žáky 8. a 9. ročníku uskutečnilo školní kolo 51. ročníku Dějepisné olympiády, tentokrát s tématem Šlechta v proměnách času.

Do školního kola se zapojilo 18 našich žáků a s daným tématem si bravurně poradili. Ze zmiňovaného počtu totiž 12 získalo ocenění úspěšného řešitele. Za dosažený úspěch byla všem udělena pochvala.

Posty vítězů získali:

3. místo – Lucie Šenkeříková z 8. A;

2. místo – Tomáš Vaněk z 8. B

a 1. místo – Eva Holbová z 9. A.

Výherci byli oceněni cenným dárkem, který do soutěže věnovalo Národního muzeum v přírodě, a jedná se o volnou vstupenku do všech muzeí v přírodě v ČR. Za tuto podporu Národnímu muzeu v přírodě, zvláště pak panu generálnímu řediteli Ing. Jindřichu Ondrušovi, DĚKUJEME!

Eva Holbová automaticky postupuje do okresního kola DěO. Zda postoupí i Tomáš a Lucie, se teprve dozvíme, záleží na bodových ziscích soutěžících z ostatních škol. DRŽÍME JIM PĚSTI!

Všem, kteří se zapojili, děkuji a vážím si jejich zájmu. Zároveň bych i touto cestou chtěla upozornit žáky 2. stupně, že je naše škola zaregistrována do mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. Století. Kdo by se chtěl zapojit, může se pod naši školu zaregistrovat na tomto odkazu: https://lidice21.cz/Sign/up

nebo kontaktovat paní učitelku Magdalenu Naňákovou.