„Dlouhé století se loučí - školní kolo dějepisné olympiády

„Dlouhé století se loučí - školní kolo dějepisné olympiády

„Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“

V tomto názvu byly zahrnuty historické okruhy možných úkolů, s nimiž se 25 žáků 8. a 9. ročníku popralo v rámci školního kola dějepisné olympiády. To se uskutečnilo v pátek 28. listopadu.

Otázky a úkoly byly skutečně obšírné - zaměřené jak na pokroky a objevy této doby, tak na kulturní úspěchy, ale i na politické záměry a mocenské boje.

Se 17 úkoly si nejlépe poradila Lucie Prekopová z IX. A. Ziskem 39 bodů se tak stala úspěšnou řešitelkou a postupuje do okresního kola, které se bude konat 16. ledna 2020 na Základní škole Komenského I ve Zlíně.

Lucii přejeme při přípravě na okresní kolo hodně zdarů a smělost postavit se soupeřům ze zlínského okresu. 

Pro lačné po historii přikládáme menší ochutnávku úkolů ze školního kola. 

Mgr. Magdalena Naňáková

Prezentace: 48.ročník DěO.ppsx (2444345)