Exkurze žáků 9. tříd na UP ve Zlíně - pomoc při výběru střední školy

Exkurze žáků 9. tříd na UP ve Zlíně - pomoc při výběru střední školy

V pondělí 1. října žáci 9. A navštívili Úřad práce ve Zlíně. Účelem návštěvy byla pomoc při výběru střední školy. Pracovníci ÚP pomocí prezentace žákům ukázali, jaká je v České republice nezaměstnanost, které řemesla a obory jsou nejvíce žádané. Žáci využili možnost otestovat svoje předpoklady profesních zájmů a získali tak přehled vhodných zaměstnání právě pro ně. Z dvouhodinové prezentace si odnesli cenné rady a nápady, jak vybrat správnou střední školu, na které by byli spokojeni.

Potom se žáci vydali na prohlídku Baťova mrakodrapu, kde je pan Aleš Naňák seznámil s historií i současným fungováním této budovy. Projeli se výtahovou kanceláři ředitele firmy a ze střechy si prohlédli panorama Zlína.

Mgr. Ivana Trčková