Hudbou proti drogám

Hudbou proti drogám

O tom, že proti drogám se dá bojovat i uměním, se přesvědčili žáci naší školy při návštěvě výchovného koncertu Hudbou proti drogám. Dvojice hudebníků vkusně aranžovanými skladbami přiblížila nebezpečí návýkových látek a jejich užívání dětem jak na 1., tak i na 2. stupni. Poutavé bylo i průvodní slovo a taktéž z reakcí samotných posluchačů lze usoudit, že tento originální počin zaujal a snad i přispěl k prevenci rizikových projevů chování. 

Mgr. Magdalena Naňáková