Informace k zápisu do 1. ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku měl proběhnout 28. dubna 2020. V letošním roce nás nečeká tradiční zápis, ale v pozměněné podobě bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně. Formuláře, které vyplníte, zašlete do konce dubna škole v obálce poštou nebo je můžete také kdykoliv do 28.dubna  vložit do schránky, která bude umístěna na vchodových dveřích školy s nápisem ZÁPIS. Ve vyjímečném případě dne 28.dubna osobně od 8-12 hodin v kanceláři školy. Možnost je také datovou schránkou s el. podpisem. 

Vyplněné  formuláře Žádost o přijetí a Dotazník pro rodiče  vložte do obálky se jménem vašeho dítěte. Nezapomeňte na podpisy obou rodičů. Pokud budete žádat o odklad, nezapomeňte doložit doporučení pedagogogicko-psychologické poradny a zároveň dětské lékařky, tedy 2 doporučení. Tato doporučení vzhledem k současné situaci můžete doložit i později, protože poradny jsou zavřené. 

Všechna formuláře jsou také k dispozici ve schránce na budově školy. 

Pokud potřebujete doplnující informace, můžete mě kontaktovat na tel. 608373790.

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy

 

Formuláře zde :

Zadost o prijeti ditete - 2020.docx (18273)

Dotaznik_pro_rodice.docx (18892)

Zadost o odklad skolni dochazky 2020.docx (15219)
 

 

Věk pro zápis do 1. třídy: 

6 let k 31. 8. 2020

dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014

pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku


5 let k 31. 8. 2020

 

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :

dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020:

zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021:

zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

 

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy