Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

 Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

 Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

priloha_880564295_1_ZŠ2021_04_03_FIN_03_kor_fin.pdf (0)

 Zápis se bude týkat dětí narozených od 1.9.2014 do 31. 8. 2015. Dětí, kterým byl ve školním roce 2020/2021 udělen odklad školní docházky.

 

K zápisu se mohou dostavit i děti, které dovrší 5 let k 31. 8. 2021(dosáhnou-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021) pokud zákonný zástupce doloží:

1 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

K zápisu se mohou dostavit i děti, které dovrší 5 let k 31. 8. 2021 (dosáhnou-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022) pokud zákonný zástupce doloží:

2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

Aktuální informace k zápisu budou zveřejněny na školních webových stránkách do 31. 3. 2021.

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy 

Přílohy k zápisu : 

Dotaznik_pro_rodice.docx (0)
Zadost o odkladu povinne skolni dochazky.docx (0)
Zadost o prijeti k zakladnimu vzdelavani.docx (0)