Informace - školní jídelna

Informace - školní jídelna

 

 

Ceny stravného od 1.9.2021

I. Kategorie  7-10 let 25,- Kč 

II. Kategorie  11 -14 let  27,- Kč 

III. Kategorie od 15 let 28.- Kč 

Zařazení do kategorií: Žák je je zařazen do kategorie vždy od počátku školního roku ve kterém dosáhne stanovenou kategorii.

Všichni žáci, kteří se stravovali v loňském školním roce mají na den 2. 9. 2021 přihlášený oběd. Ve středu 1. 9. 2021 se pro žáky nevaří.

Pořízení čipu: 150.- Kč

Upozornění pro zákonné zástupce dětí nastupujících do 1. ročníku a nové strávníky:

Prodej čipů bude probíhat 1. 9. 2021 od 7:00 – 12:00 hodin v kanceláři vedoucí školní jídelny (vchod ze zadní části budovy školy, 1. patro). Pokud to bude možné, mějte již částku 150 Kč připravenou. Děkujeme.