KALENDÁŘ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

KALENDÁŘ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

Podání přihlášky do maturitních oborů bez talentové zkoušky 2. 3. 2020 1. řádný termín – čtyřleté obory a obory nástavbového studia 14. 4. 2020 2. řádný termín – čtyřleté obory a obory nástavbového studia 15. 4. 2020 1. řádný termín – šestiletá a osmiletá gymnázia 16. 4. 2020 2. řádný termín – šestiletá a osmiletá gymnázia 17. 4. 2020 Předání výsledků řádných termínů JPZ ředitelům škol 28. 4. 2020 Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy po řádných termínech JPZ nejpozději do 30. 4. 2020 Odevzdání zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. nejdéle do 12., resp. 14. 5. 2020 1. náhradní termín (společný pro všechny obory) 13. 5. 2020 2. náhradní termín (společný pro všechny obory) 14. 5. 2020 Předání výsledků náhradních termínů JPZ ředitelům škol 20. 5. 2020 Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy po náhradních termínech JPZ