Karanténa pro žáky pobývající v jarní prázdniny v Itálii

Karanténa pro žáky pobývající v jarní prázdniny v Itálii

Ředitel školy ZŠ a MŠ Nedašov na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlín v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  nařizuje karanténu  pro žáky,  kteří pobývali s rodinami na zimní dovolené v Itálii v tyto jarní prázdniny. Žáci zůstanou v režimu domácí výuky z epidemiologických důvodů 14 dní jako omluvená nepřítomnost. Zároveň ředitel školy žádá rodiče, aby ho informovali do pondělí 9.3.2020 o skutečnosti, že tuto oblast navštívili na tel. 608373790 nebo jiným způsobem. 

Další informace: KHS ZK - výzva školám a školským zařízením.pdf (131766)

 

Nedašov 6.3.2020                             Mgr. Milan Mužík, ředitel školy