Matematická soutěž KLOKAN pro žáky 2.- 9. ročníku

Matematická soutěž KLOKAN pro žáky 2.- 9. ročníku

    Dne 18. 3. 2022 se uskutečnila matematická soutěž KLOKAN pro žáky 2.- 9. ročníku.

Žáci řešili úlohy různé obtížnosti  ve  čtyřech  kategoriích.

 Z  každé kategorie byli vybráni 3 nejúspěšnější řešitelé, kteří dosáhli největšího počtu bodů. V kategorii CVRČEK jsem vybrala nejvíce úspěšných řešitelů, protože jsem chtěla pochválit a odměnit naše nejmenší žáky z 2. a 3. ročníku, pro které určitě nebylo snadné nejen dobře přečíst, porozumět, ale také následně správně vypočítat 18 příkladů během 60 minut.

    Děkuji všem učitelům, kteří se podíleli na organizaci a písemném vyhodnocení dané soutěže. Nejlepší řešitelé z každé kategorie byli odměněni drobnými cenami. Gratulujeme.

 

KLOKAN   CVRČEK2. a 3. ročník

BODY:

1. Lenka  Bartošáková       3.B         62

2. David  Macků                 3.A         61

3. Olívie  Mládková            2.A         56

4. Laura  Nováková              2.B         55

5. Marek  Kolínek                 2.B        54

    Karolína  Řeháková          3.A        54

 

KLOKAN   KLOKÁNEK4. a 5. ročník

BODY:

1. Šimon  Krótki        5.A  117

2. Šimon  Hnilička               5.B   99

3. Adriana  Bůbelová        5.A            80

 

KLOKAN   BENJAMÍN 6. a 7. ročník

BODY:

    1. Patricie  Juřicová      7.A    69

    2. Julie  Fojtíková  6.B68

    3. Tadeáš  Surý             7.A        66

 

KLOKAN   KADET 8. a 9. ročník          

BODY:

   1.  Adam  Mládek         9.A        84

2.  Nikola Fojtíková              9.A       53

   3. Andrea Steckmeierová     9.B       52

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dne  22. 3. 2022  se konalo 3. kolo - regionální finále chemické soutěže s názvem „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“  ve Valašském Meziříčí.

     Naši školu reprezentovala žákyně Eva Holbová ze třídy 9.A.Soutěžící měli za úkol prakticky určit objem hydroxidu sodného potřebného na neutralizaci kyseliny chlorovodíkové a stanovit látkovou koncentraci této kyseliny. Eva se umístila na pěkném 18. místě z 28 soutěžících. Děkujeme a gratulujeme za příkladnou reprezentaci naší školy. Všichni soutěžící byli odměněni věcnými cenami.

                                                                                                          Mgr. Renata Fojtíková