NEDAŠOVŠTÍ TŘI KRÁLOVÉ V OLOMOUCKÉ KATEDRÁLE

NEDAŠOVŠTÍ TŘI KRÁLOVÉ V OLOMOUCKÉ KATEDRÁLE

NEDAŠOVŠTÍ TŘI KRÁLOVÉ V OLOMOUCKÉ KATEDRÁLE

Katedrála svatého Václava v Olomouci. Architektonický skvost a historická dominanta města. Kdo by ji neznal? Prochází-li Olomoucí turista, student či znalý kmet, každý z nich minimálně pohledem zavadí o její vysoké věže, které ční důstojně nad střechami měšťanských domů. A vevnitř katedrály na příchozího dýchne posvátná atmosféra tohoto nejvýznamnějšího chrámu olomoucké arcidiecéze. V tichosti si člověk prohlíží umělecká díla, sklání se před majestátností dávných stavitelů, poklekne před svatostánkem.

No a v předvánoční době bylo možné, pokud návštěvník sestoupal do podzemní krypty, spatřit i výstavu, která byla seskládána z děl dětských autorů. Tedy těch, kteří se zapojili do soutěže: „Nakresli Tři krále ve své vesnici“, kterou před rokem vyhlásilo Centrum pro rodinu v Olomouci. Do tohoto projektu se ještě pod vedením paní učitelky Švédové zapojilo i několik dětí z naší školy. Práce byly odeslány, ale na odpověď jsme čekali marně. Pochopili jsme, že na stupně vítězů naše děti nedosáhly.

Jaké však bylo překvapení, když se část z nedašovských kreseb objevila na veřejné výstavě právě v podzemí katedrály sv. Václava v Olomouci! V tomto výjimečném prostoru tak bylo možno spatřit nedašovské Tři krále tak, jak je viděli naši nejmenší.

Této pocty se dostalo několika žákům z VI. A třídy - Martinu Novákovi, Adamu Holbovi, Anetě Macháčové, Lucii Šenkeříkové a Radkovi Holbovi. Dále pak Elišce Káňové z V. A a Šimonu Hniličkovi ze 3. třídy.

Gratulujeme!

Fotogalerie : obec-nedasov.rajce.idnes.cz/NEDASOVSTI_TRI_KRALOVE_V_OLOMOUCKE_KATEDRALE/