Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Oblastní  kolo dopravní  soutěže mladých cyklistů

Dne  24. 4. 2019  se uskutečnilo v areálu školy Brumova-Bylnice v 11 hodin oblastní  kolo dopravní  soutěže mladých cyklistů. Z naší školy se této soutěže zúčastnili 4 žáci z II. kategorie :

Lenka Holbová a  Natálie Fojtíková ze 7.A , Lukáš Holba ze 7.B  a  Petr  Masař  z  8.A  třídy.               

    Soutěžící absolvovali  čtyři disciplíny:  písemné testy z pravidel silničního provozu a ze zásad  poskytování první pomoci, jízdu po dopravním hřišti v areálu školy a  jízdu zručnosti přes překážky.

     Celkově se naše škola umístila v této II. kategorii na 2. místě z pěti základních škol.

     Všichni účastníci soutěže  obdrželi drobné věcné ceny.