Oznámení o výsledku vzdělávání za 1. pololetí a vydání vysvědčení

Oznámení o výsledku vzdělávání  za 1. pololetí a vydání vysvědčení

Dne 28. 1. 2021 bude obsah výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 zveřejněn žákům ZŠ Nedašov  i zákonným zástupcům ve školním informačním systému Škola OnLine  na úvodní obrazovce pod záložkou Hodnocení,    kde najdete známky z jednotlivých předmětů.  

https://www.skolaonline.cz

Žáci 1. a  2. ročníku budou mít ve čtvrtek 28. 1. 2021 výuku dle rozvrhu. Výpis z vysvědčení jim bude rozdán poslední vyučovací hodinu.

Žáci 3.-9. ročníku dostanou výpis z vysvědčení za 1. pololetí hned druhý den po nástupu do školy na  prezenční výuce. 

V pátek 29.1.2021 jsou pro žáky pololetní prázdniny. 

Mateřská škola je i v pátek 29.1. v provozu. 

 

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy