Požární ochrana očima dětí 2018

Požární ochrana očima dětí 2018

 Na přelomu měsíce února a března byla na naší škole vyhlášena soutěž  Požární ochrana očima dětí 2018“. Dětem byla tato soutěž přiblížena pomocí tří podtémat:

1. Přehlídka profesionální hasičské jednotky ve škole

2. Hasičský záchranný sbor při zásahu

3. Význam hasičského záchranného sboru - ,,Jak se chovat v případě mimořádné události“ 

 Soutěž byla rozdělena do tří částí:

1. Literární

2. Výtvarné

3. Zpracované s pomocí digitální technologie

         Za literární část bylo odesláno několik vybraných zdařilých prací, ze kterých se zrodil nemalý úspěch v kategorii L2- literární; žáci 6. a 7. ročníku a L3- žáci 8. a 9. ročníku.

Kategorie L2

1. místo: Gabriela Šimoníková; ZŠ a MŠ Nedašov

2. místo: Michal Dzurový; ZŠ a MŠ Nedašov, zároveň se stal vítězem krajského kola v této kategorii.

3. místo: Antonín Vojtek; ZŠ a MŠ Nedašov

Kategorie L3

1. místo: Martin Holba; ZŠ a MŠ Nedašov

2. místo: Tomáš Fojtík; ZŠ a MŠ Nedašov

3. místo: Dominik Rajník; ZŠ a MŠ Nedašov

         V kategorii Digitální technologie obsadila 1. místo Andrea Juríková. Téma zpracovala prostřednictvím programu PPT na téma Vodní zdroje pro hašení požáru.  Andrea se stala i vítězkou krajského kola v této kategorii.

Mgr. Švédová Jarmila a Mgr. Šenkeříková Jana, Mgr. Dagmar Martinková