Preventivního program ,,Veselé zoubky"

Preventivního program ,,Veselé zoubky"

Dne 11.2.2019 se žáci 1.třídy zapojili do preventivního programu ,,Veselé zoubky”, který připravila společnost dm drogerie markt s.r.o. Cílem projektu bylo seznámit žáky s důležitostí ústní hygieny. Program byl promyšlený, hodnotný a přiměřený věku dětí. Nejdříve žáci plnili zábavné úkoly na interaktivní tabuli, potom se zaujetím sledovali pohádku O Hurvínkovi a video s metodickým návodem na správnou techniku čištění zubů. V pracovních brožurkách samostatně vypracovali rébusy a nakonec si vyzkoušeli praktické vyčištění zoubků podle manuálu. Za splnění všech úkolů získali hodnotné dárkové taštičky s potřebami pro čištění zubů.

     Mgr. Romana Vítková