Přijímací řízení do mateřské školy 2020

Přijímací řízení do mateřské školy 2020

Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se letošního zápisu do mateřské školy naleznete v menu Mateřská škola, v sekci Aktuality. Potřebné tiskopisy ke stažení pak v sekci Zápis do MŠ. V pátek 3. 4. 2020 vydalo MŠMT doplňující pokyny k zápisu - viz sekce Aktuality.