Připravujeme na listopad....

Připravujeme na listopad....

1.11. MŠ- Divadelní představení - Stolování 

5.11.-16.11. výtvarná soutěž "Namaluj vánoční pohlednici" určena pro 1.-5. ročníky

6.11. Zasedání školské rady / noví členové: Za rodiče: Jana Surá, Miroslav Bartoška, za zřizovatele: Zdeněk Tomeček,   ing. Jančárová Markéta, za školu Mgr. Řeháková Vlasta, Mgr. Souralová Ludmila

13.11. Čtvrtletní pedagogická rada, třídní schůzky s rodiči 14.30 h

Podzimní úklid okolí školy

Třída 5.B je zapojena do projektu  "Celé Česko čte dětem v MŠ

22.11. Valašská sportovní liga- Plavání / výběr žáků 1. stupně

 26.11. Dramatizace pohádky- Pohádkové lesní bytosti pro MŠ / žáci 6. ročníku

 Proběhne příprava na "Školní vánoční jarmark" prodejní charitativní akce žákovských výrobků s vánoční tematikou a doprovodným programem / Jarmark se uskuteční 14.12. v pátek v jídelně školy. 

Exkurze vybraných žáků do SOU Valašské Klobouky  9.11.2018

Nácvik dětí MŠ na Mikulášskou besídku

Školní kolo dějepisné soutěže - Bible a my