PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2018

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2018

 

 

Tradičně, jako každý rok, se žáci 8. a 9. ročníku v říjnu zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, která je pořádána Univerzitou Palackého v Olomouci. 

 

Soutěžícím je zadán test s 24 úlohami, přičemž vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Řešitelé se musí vypořádat s různorodými a často netradičně pojatými otázkami hned z několika vědních oborů: biologie, chemie, fyziky a matematiky. Záběr otázek je opravdu široký a obstát v takové soutěži vyžaduje vskutku nemalé znalosti. Bohužel ne všichni soutěžící z naší školy se snažili celých 40 minut přemýšlet a řešit zadané úkoly.

 

S letošními nástrahami soutěže se nejlépe vypořádali tito žáci:

 

Drcmanová Hana,  9. A - 58 bodů

          Masař Petr, 8. A - 51 bodů

          Polický Matěj, 9. A - 46 bodů

 

Blahopřeji vítězům a děkuji všem, kteří se při řešení snažili a zapojili své šedé buňky mozkové J.

                                       Mgr. Dagmar Martinková