Projekt doučování

Projekt doučování

Pandemie COVID -19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již bezmála jeden a půl roku. Výluka prezenční výuky nejen že negativně zasáhla do dosavadních studijních návyků a vzdělávání všech žáků, ale zvýšila rozdíly mezi školami a jednotlivými žáky, zatímco jedněm prospěla nebo je alespoň příliš nezasáhla, u jiných se vzdělávací výsledky zhoršily.

„I přes to, že se většina učitelů během distanční výuky velmi snažila, mnoha žákům dělala tato forma výuky větší problémy než jiným a ne všechny děti měly dostatečné zázemí a podmínky pro plnohodnotné zapojení.

„Pro některé žáky  a  jejich vzdělávací dráhy by mohl být výpadek zcela zásadní. Projekt doučování by měl pomoci těm žákům, které tento výpadek v prezenční výuce nějak zasáhl. Naše škola nabízí podporu v doučování jednotlivých předmětů. Ti žáci, kteří by měli potřebu doplnit mezery ve výuce budou osloveni svými vyučujícími a bude jim nabídnuta pomoc v odpoledním doučování.

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy