Projekt OPVK z výzvy č 57 - Technické vzdělávání

Projekt OPVK z výzvy č 57 - Technické vzdělávání

Realizace projektu byla zahájena 1. září 2015 a byla ukončena 31. prosince 2015.

 

Pro maximální zjednodušení byly projekty realizovány formou šablon klíčových aktivit: 


1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy

 

Základní škola provedla v rámci tohoto schváleného projektu obnovu a rekonstrukci dílen a jejího vybavení. 

Žáci se budou učit pracovat s dílenským nářadím a materiálem jako dřevo, plat, kov a jinými materiály. Dále budou konstruovat a modelovat různé sestavy se dříve známými stavebnicemi Merkur. 2 učitelé projdou školeními a semináři v této oblasti.  

Celková dotace z tohoto projektu OP VK na naši školu byla  220 850.- Kč.

 

Škola získala v rámci spolupráce s firmou CEBES a.s. sponzorsky částku 100 000.- Kč na technickou přípravu dílen. Provedli jsme výměnu podlahy v dílnách a  rekonstukci stropu s osvětlením. Děkuji tímto panu řediteli Ing. Jsefu Švachovi, řediteli společnosti za vstřícnost a pochopení v realizaci tohoto projektového záměru a nemalé finanšní pomoci.