Provoz základní a mateřské školy od 14.října

 Provoz základní a mateřské  školy od 14.října

Vážení rodiče a žáci,
na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole a zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 -  27. října 2020 osobní přítomnost žáků základních škol.

Také školní družina bude uzavřena a nebudou probíhat ani zájmové kroužky.
Z těchto důvodů bude  výuka na 1. a 2. stupni distanční formou. Distanční výuka je pro žáky povinná.   Informace k této formě vzdělávání dostali žáci od třídních učitelů.  Žákům, kteří nemají k dispozici žádnou techniku ICT, může škola ve vyjímečném případě v omezeném množství techniku zapůjčit. 

 Žáci v distančním vzdělávání mají také nárok na oběd. Vydávávat se bude denně v jídelně v době od 11:10 do 11:30 hod., ale nikoliv do jídlonosičů. Všichni žáci jsou z aplikace strava odhlášeni, pokud budou na oběd docházet, stravu na příští dny, mimo týdne od 26.října do 30.října, přihlaste nejpozději  dnes t. j. v úterý 13.10. do 20:00 hodin. V případě většího zájmu strávníků se časový rozvrh výdeje jídla může změnit.

Provoz mateřské školy zůstává zachován beze změny za dodržování hygienických předpisů pro děti  pracujících rodičů. 

 

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy