PRŮKAZ CYKLISTY

 PRŮKAZ CYKLISTY

Dne 3.6. 2022 žáci 4. třídy plnili PRŮKAZ CYKLISTY pod vedením instruktora BESIP pana Radima Česneka. V teoretické části byli žáci prostřednictvím prezentace a výkladu seznámeni s pravidly silničního provozu, výbavou jízdního kola, dopravními značkami a chováním cyklisty v silničním provozu a na cyklostezce.

Teoretické znalosti si poté ověřili při psaní testu.

Další část Průkazu cyklisty se odehrála na betonovém hřišti, kde byla sestavena dráha z různých koridorů a překážek, kde si děti mohly na svých správně vybavených jízdních kolech s povinnou výbavou a helmami vyzkoušet své jízdní dovednosti a zkušenosti. Všem se jízda vydařila, žáci se chovali disciplinovaně, počasí nám přálo.

Pan instruktor na závěr vyhodnotil celou dopravní soutěž, předal ceny a diplomy nejlepším účastníkům. Umístění: 

1. Jindřich Fojtík

2. Zuzana Fojtíková

3. Vít Šenkeřík 

Pedagogický dohled a podpora instruktora: Mgr. Jaroslava Sojová, Mgr. David Prekop

 

Mgr. Jaroslava Sojová