Regionálním finále celorepublikové chemické soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR"

Regionálním finále celorepublikové chemické soutěže  „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR"

Dne 6. února  reprezentovala naši školu žákyně  9.B  Andrea Juríková

v regionálním finále celorepublikové chemické soutěže s názvem    „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Toto 3. kolo proběhlo ve Valašském Meziříčí na integrované SŠ.

Sešli se zde žáci z 18-i  ZŠ, kteří  postoupili  z  2. kola  konaného v prosinci.

  Děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

     V průběhu měsíců ledna a února  proběhlo na naší škole školní kolo CHEMICKÉ OLYMPIÁDY  kategorie D. Skládala se ze tří částí:

1) teoretická příprava doma s použitím internetu nebo doporučené literatury

2) kontrolní test

3) praktická část s připravenými chemikáliemi a pomůckami v našem chemickém kabinetě

        Soutěžní úlohy byly zaměřeny  na kovy, jejich slitiny a sloučeniny, se kterými se běžně setkáváme doma, ve městě a v přírodě. Jednalo se o 5 kovů: ŽELEZO, MĚD, HLINÍK, CÍN, ZINEK. V praktické části olympiády soutěžící zjišťovali  množství chloridu železitého

v daném vzorku.

     Školního  kola se  zúčastnila  3 děvčata  z  9. ročníku  a umístila se v tomto pořadí: 

            1. Kamila  Ptáčková   9.A      44 b     

            2. Andrea  Juríková    9.B      41,5 b        

            3. Tereza  Fojtíková    9.A      21 b     

      Gratulujeme  vítězce školního kola. Pochvalu do žákovské knížky a drobné ceny si zaslouží všechna tři děvčata.

    Okresního kola, které se uskutečnilo 5. března 2018 v budově Gymnázia a Jazykové školy ve Zlíně, se zúčastnila dvě děvčata: Kamila  a  Andrea. Ve velké konkurenci se studenty gymnázií se jim nepodařilo dostat se do první desítky úspěšných chemiků z celkového počtu dvaceti soutěžících.

I přesto jim gratulujeme a ceníme si jejich snahy.