Rodičovské schůzky

Rodičovské schůzky

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci s Covidem se čtvrtletní třídní schůzky uskuteční jiným než obvyklým způsobem. Pokud potřebujete řešit vážný vzdělávací nebo výchovný problém,  sjednejte si individuální schůzku s třídním učitelem. Např. v rámci konzultačních hodin. 

Pokud potřebuje něco projednat učitel, učiní taktéž, sjedná si s vámi rodiči schůzku, buď na konkrétní sjednanou hodinu ve škole nebo případně prostřednictvím aplikace Skype, Google Meet apod.  Od  středy 17.11. budou v aplikaci SkolaOnline zobrazeny všechny známky a hodnocení v jednotlivých předmětech. 

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy