Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov II.

Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov II.

 

 

Projekt: Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov II.

 

Období práce na projektu: 1. 9. 2019 – 30. 6. 2021

– název projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov II.

– operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

– registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013169


Popis projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu  MŠ a ZŠ,na extrakurikulární a rozvojové aktivity žáků


Průběh projektu:

Aktivity pro MŠ

Aktivita 2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

 • 0,5 úvazku na 21 měsíců
 • aktivitu budeme plnit od září 2019 do května 2021
 • podpora dětem ohrožených školním neúspěchem

Aktivita 2.I/12 Projektový den ve škole

 • aktivitu budeme plnit ve školním roce 2020/2021

Aktivita 2.I/13 Projektový den mimo školu

 • aktivity budou probíhat ve školním rove 2019/2020, 2020/2021

 

 

Aktivity pro ZŠ

Aktivita 2.II/1  Školní asistent– personální podpora ZŠ

 • 0,5 úvazku na 14 měsíců
 • aktivitu budeme plnit od září 2019 do listopadu 2021
 • podpora dětem ohrožených školním neúspěchem

Aktivita 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ – 16 aktivit

v období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut 

 • pro přihlášené žáky je docházka povinná

Aktivita 2.II/18  Doučování žáků v ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 44 aktivit

 • v období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 60 minut 
 • pro přihlášené žáky je docházka povinná

Aktivita 2.II/19 Projektový den ve škole

 • aktivitu budeme plnit ve školním roce 2020/2021

Aktivita 2.II/20 Projektový den mimo školu

 • aktivity budou probíhat ve školním rove 2019/2020, 2020/2021