Školní i okresní úspěch v soutěži – Olympiáda z českého jazyka

Školní i okresní úspěch v soutěži – Olympiáda z českého jazyka

Školní i okresní úspěch v soutěži – Olympiáda z českého jazyka

Po dvouleté odmlce, kdy během covidového období neprobíhaly soutěže žáků, jsme se s vybranými  žáky 8. a 9. ročníku zúčastnili Školního kola Olympiády z českého jazyka. Tato soutěž probíhá ve dvou částech; první část – gramatická a druhá – slohová. Všechny žáky, kteří se do školního škola přihlásili, je třeba velmi pochválit a to nejméně ze dvou důvodů. Žáci během uplynulých dvou let neprocvičili především slohově zaměřené úkoly, jako by tomu bylo v prezenční výuce, přesto nás někteří svými slohově vypracovanými úkoly mile překvapili. Druhým důvodem je jejich souhlasná odpověď na naši motivaci se do soutěže přihlásit. Žáci 8. ročníku mají vždy příležitost si tuto soutěž vyzkoušet, ale klidně svým výkonem i překvapit; žákům 9.tříd se snažíme dát příležitost si jet vyzkoušet okresní kolo, které se pravidelně pořádá na gymnáziu ve Zlíně. Letos byli pozváni pouze žáci gymnázií po dvou a ze základních škol se do Okresní soutěže mohl přihlásit pouze jeden žák. Proto bylo velmi těžké vybrat žáka s dobrými slohovými dispozicemi, který je připraven během několika minut na dané, předem neznámé téma, vypracovat slohovou práci, která je sice posuzována několika členy poroty pedagogů českého jazyka, přesto je toto hodnocení v rámci rozsahu subjektivním hodnocením. Letos svými výsledky o svém postupu rozhodla žákyně 9. A třídy – Eva Holbová, a tak se dne 28. 3. 2022 vydala reprezentovat naši školu do Zlína na Okresní kolo. Její výsledek nás velmi mile překvapil. Z třiatřiceti soutěžících Eva obsadila krásné páté místo a je to jeden z nejlepších výsledků za několik let v oblasti českého jazyka. Evě děkujeme za účast, gratulujeme ke skvělému výsledku a přejeme jí nejen úspěchy ve škole, školních soutěžích, ale především zdárné zvládnutí přijímacích zkoušek, které na ni čekají, a otevřou jí cestu k dalšímu vzdělávání.

Mgr. Jana Šenkeříková, Mgr. Vlasta Řeháková

 

Výsledková listina: Výsledky OČJ.pdf (248714)