Školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Školní  kolo dopravní  soutěže  mladých  cyklistů

Dne  22. 3. 2018  se uskutečnilo na  ZŠ a MŠ  Nedašov  školní  kolo dopravní  soutěže  mladých  cyklistů  pro zájemce  5. až 9. ročníku pod  vedením   pana  Radima  Česneka. Do soutěže se přihlásilo celkem 19 žáků.

     Zapojila se i většina žáků 4. ročníku, kteří si současně v rámci této soutěže plnili podmínky pro získání  PRŮKAZU  CYKLISTY. 

     Soutěž měla dvě disciplíny. V teoretické části se žáci seznámili s důležitými dopravními značkami a situacemi v silničním provozu. Následně si napsali písemné testy z pravidel silničního provozu.

Praktická část proběhla na školním hřišti. Při jízdě zručnosti soutěžící zdolávali různé překážky nachystané v jízdní dráze.

 

        VÍTĚZOVÉ  I. kategorie   (žáci 5. až 6. ročníku)      

                                                               

1. Marek  Kolínek                                       

2. Natálie  Fojtíková                                   

3. František  Miklas                                   

 

  POŘADÍ   OSTATNÍCH   ŽÁKŮ:              

 

Michal Dzurový                    

Adam Machů                        

René Fojtík                            

Adam Mládek                                   

Martin Pacík                           

Pavel Solař                             

Lukáš Holba                          

Alois Fojtík                          

Tereza Nováková                   

Lenka Holbová                     

Romana Fojtíková                  

Lukáš Matúšů                         

Tereza Řeháková                    

 

         VÍTĚZOVÉ  II. kategorie   (žáci 7. ročníku)      

                                              

 

1. Eliška  Majerechová               

    Petr  Masař                              

2. Martin  Jurík